Tillbehör till markvibratorer på fast mark

De hydrauliska markvibratorerna är konstruerade för effektiv packning av jord vid dikesgrävning, markutjämning, konstruktion av slänter, pålningsarbeten, stödpålningsarbeten och andra grundarbeten.

Varför ska man ha vibrationsplattor som grävmaskinstillbehör?

Maskinburna markvibratorer arbetar snabbt och ekonomiskt och är enkla att använda. De kan monteras på standardfästen eller snabbfästen.

Tyst och säkert

En bärarmonterad markvibrator har låg ljudnivå och ger ökad säkerhet, särskilt vid användning i diken eftersom det inte längre finns något behov av att någon står direkt på arbetsytan.

Enkel positionering

Tillvalet kontinuerlig rotation förenklar positioneringen. Produktiviteten kan förbättras även i terräng som är svår att nå.

Tekniska specifikationer, metriskt

¹ Vikten gäller endast för standardbärare. Eventuella avvikelser måste godkännas i samråd med Epiroc och/eller bärarens tillverkare före tillkoppling. ² Tillbehör med medelstor adapterplatta. ³ Avtappningsledning krävs

Tekniska specifikationer, brittisk

¹ Vikten gäller endast för standardbärare. Eventuella avvikelser måste godkännas i samråd med Epiroc och/eller bärarens tillverkare före tillkoppling. ² Tillbehör med medelstor adapterplatta. ³ Avtappningsledning krävs

Anslutningsslangar

* Monteringssatser krävs för anslutning av slangarna till markvibratorn.

Anslutningsslangar för rotation

Mer information

HC 450 with all options, hydraulic rotation and backfill blade
Återfyllningsplattor (tillval)
Den integrerade flödes- och tryckregleringsventilen förhindrar överbelastning
360° kontinuerlig hydraulisk rotation (tillval)

Markvibratorer HC 450 med rotationsenhet och återfyllningsplattor