Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Hydrauliska markvibratorer på fast mark

De hydrauliska plattvibratorerna är konstruerade för effektiv packning av jord vid dikesgrävning, markutjämning, konstruktion av slänter, pålningsarbeten, stödpålningsarbeten och andra grundarbeten.

Varför hydrauliska plattvibratorer som grävmaskinstillbehör?

Maskindrivna markvibratorer arbetar snabbt och ekonomiskt och är enkla att använda. Hydrauliska plattvibratorer kan monteras på standardadapterplattor och snabbkopplingssystem.

Tystgående och säkra

En markvibrator låter inte mycket och erbjuder ökad säkerhet, särskilt vid användning i diken, eftersom ingen behöver stå direkt i arbetsområdet

Enkel positionering

Tillvalet kontinuerlig rotationsenhet underlättar positionering. Produktiviteten kan förbättras även vid arbeten i svåråtkomlig terräng.

Tekniska specifikationer, metersystemet

¹ Vikten gäller endast för standardbärare. Eventuella avvikelser måste godkännas i samråd med Epiroc och/eller bärarens tillverkare före tillkoppling.

Tekniska specifikationer, brittisk

¹ Vikten gäller endast för standardbärare. Eventuella avvikelser måste godkännas i samråd med Epiroc och/eller bärarens tillverkare före tillkoppling. ² Tillbehör med medelstor adapterplatta. ³ Avtappningsledning krävs

Anslutningsslangar

*Beslagssatser behövs för sammankoppling av slangarna med markvibratorn

Anslutningsslangar för rotation

Mer information

Produktbild med funktioner

Plattvibrator HC 450 med rotationsenhet och återfyllningsplattor

Återfyllningsplattor (tillval)
Den integrerade flödes- och tryckregleringsventilen förhindrar överbelastning
360° kontinuerlig hydraulisk rotation (tillval)