Varför använda markvibratorer som kopplas till grävmaskiner?

Maskinburna markvibratorer arbetar snabbt och ekonomiskt och är enkla att använda. De kan monteras på standardfästen eller snabbfästen.

Tyst och säkert

En bärarmonterad markvibrator har låg ljudnivå och ger ökad säkerhet, särskilt vid användning i diken eftersom det inte längre finns något behov av att någon står direkt på arbetsytan.

Enkel positionering

Tillvalet kontinuerlig rotation förenklar positioneringen. Produktiviteten kan förbättras även i terräng som är svår att nå.

Tekniska specifikationer, metriskt

¹ Vikten gäller endast för standardbärare. Eventuella avvikelser måste godkännas i samråd med Epiroc och/eller bärarens tillverkare före tillkoppling. ² Tillbehör med medelstor adapterplatta. ³ Avtappningsledning krävs

Tekniska specifikationer, brittisk

¹ Vikten gäller endast för standardbärare. Eventuella avvikelser måste godkännas i samråd med Epiroc och/eller bärarens tillverkare före tillkoppling. ² Tillbehör med medelstor adapterplatta. ³ Avtappningsledning krävs

Anslutningsslangar

* Monteringssatser krävs för anslutning av slangarna till markvibratorn.

Anslutningsslangar för rotation