Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Stålsax SC 6200

Hydrauliska skrotklippare

Stålsaxar för industriell rivning av stålkonstruktioner såsom byggnader, cisterner och många fler. Våra hydrauliska skrotklippartillbehör används även i skrotupplag för sekundär sönderdelning och återvinning.

Kontakta oss

Metall och stål är ingen utmaning för våra skrotskärare

Stålsaxar är specialbyggda för klippning av stål och är därför ett effektivt verktyg för rivning av stålkonstruktioner där stora stålplåtar eller stålbalkar måste kapas. Skrotning av fartyg och flygplan är exempel på typiska användningsområden där det är viktigt att undvika gnistbildning och flammor men där det samtidigt krävs en bra kapningsprestanda. Våra stålsaxar är också populära för arbeten på skrotupplag.

 

Rivning och återvinning

Stålsaxar för grävmaskiner är perfekta för kapning av stålstrukturer på rivningsplatser och för att återvinna metallbalkar, plåtar och kablar på skrotupplag.

Bärarvikt, stickmonterad

Bärarvikt, bommonterad

Servicevikt

7 hittade produkter

7 hittade produkter

Stålsax SC 6200 kapar stålkonstruktioner

Se kraften i vår stålsax SC 6200. Stålsaxen är perfekt för att kapa stålstrukturer på rivningsplatser eller för att återvinna metallbalkar, plåtar och kablar på skrotupplag.

Loading...

Stålsax SC 3600 – lång räckvidd

Hydrauliska stålsaxar är perfekta för kapning av stålstrukturer på rivningsplatser och för att återvinna metallbalkar, plåtar och kablar på skrotupplag.

Loading...