Steel cutter top banner

Hydrauliska skrotklippare

Skrotskärare för industriell rivning av stålkonstruktioner såsom byggnader, cisterner och många fler. Våra skrotskärare används även i skrotupplag för sekundär sönderdelning och återvinning.

Kontakta oss

Metall och stål är ingen utmaning för våra skrotskärare

Skrotskärare är specialbyggda för kapning av stål och är därför ett effektivt verktyg för rivning av stålkonstruktioner där stora stålplåtar eller stålbalkar måste kapas. Skrotning av fartyg och flygplan är exempel på typiska användningsområden där det är viktigt att undvika gnistbildning men där det samtidigt krävs en bra kapningsprestanda. Våra hydrauliska skrotskärare är också populära för arbeten på skrotupplag.

 

Bärarvikt, stickmonterad ¹

Bärarvikt, bommonterad ¹

Arbetsvikt ²

7 produkter hittades

7 produkter hittades