Steel cutter top banner

Hydrauliska skrotklippare

Skrotskärare för industriell rivning av stålkonstruktioner såsom byggnader, cisterner och många fler. Våra skrotskärare används även i skrotupplag för sekundär sönderdelning och återvinning.

Kontakta oss

Bärarvikt, stickmonterad ¹

Bärarvikt, bommonterad ¹

Arbetsvikt ²

7 produkter hittades

7 produkter hittades