Tillförlitlig under jord

Scooptram ST2G är en diesellastare med 4 tons förflyttningskapacitet som konstruerats för mindre arbeten och är särskilt effektiv på höga höjder. En stadig bom, lastram, LED-lampor och nya mätarkluster på instrumentpanelen ökar säkerheten, produktionen och operatörens komfort. För att maximera drifttiden genom ett snabbt och effektivt underhåll, har Scooptram ST2G designats med enkel åtkomst till alla dagliga servicepunkter. Allt detta bidrar till att göra Scooptram ST2G till den mest tillförlitliga och produktiva lastaren i sin klass.

Hämta