Enkel planering

Dina projekt blir lättare att planera och schemalägga med en kontinuerlig gruvbrytnings- och tunneldrivningsmetod jämfört med borrnings- och sprängningsteknik.

Renare och säkrare arbetsmiljö

Inga explosioner innebär en säkrare arbetsmiljö, mindre behov av ventilation och mindre utspädning.

Hög grad av automation

Alla maskiner i familjen för mekanisk bergbrytning är helt anpassningsbara med en hög grad av automation.