Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

En komplett maskinpark i en maskin

Nästa steg i utvecklingen av mekanisk bergavverkning under jord är här. Mobile Miner-familjen består av kraftfulla maskiner för mekanisk bergavverkning som är helt anpassningsbara efter era specifika behov. De använder en välkänd teknik, förpackad i en kompakt och flexibel maskin. Den kontinuerliga gruvdriftstekniken som används av Mobile Miner gör ert projekt mer produktivt, förutsägbart och enklare att schemalägga jämfört med metoden att borra och spränga. Det skapar också en säkrare och renare arbetsmiljö eftersom inga explosioner sker, ventilationsbehovet minskar och risken för fallande stenar är mycket lägre – en säkrare arbetsmiljö för alla.

Enkel planering

Dina projekt blir lättare att planera och schemalägga med en kontinuerlig gruvbrytnings- och tunneldrivningsmetod jämfört med borrnings- och sprängningsteknik.

Renare och säkrare arbetsmiljö

Inga explosioner innebär en säkrare arbetsmiljö, mindre behov av ventilation och mindre utspädning.

Hög grad av automation

Alla maskiner i familjen för mekanisk bergbrytning är helt anpassningsbara med en hög grad av automation.