Fullt anpassningsbar och mycket effektiv

Den mobila gruvarbetaren 55V används normalt i stora tunnlar på upp till 5,5 x 5,5 meter för gruvutveckling och materialtransport. Tack vare kontinuerlig gruvteknik blir ditt projekt enklare att planera och mer tidseffektivt än vid användning av borrnings- och sprängningsmetoder. Några av de tillgängliga funktionerna för automatisering är lasernavigering, fjärrövervakning/-styrning och automatisk bergbrytning i gaveln.

Mobile Miner 55V