Vad är renoveringslösningar?

Epiroc erbjuder som tillverkare av originalutrustning en renoveringstjänst där använda komponenter renoveras till ursprungsskick och till ursprungsspecifikationerna så att effektivitet och pålitlighet upprätthålls.

Loading...

Produktbeskrivning

Vårt renoveringsprogram är en kostnadseffektiv, hållbar lösning för att upprätthålla hög effektivitet och prestanda i hela maskinparken. Programmet sänker kostnader och ger komponenterna ett nytt liv genom renovering till ursprungsskick och till ursprungsspecifikationerna.

Renoveringsprogrammet utnyttjar data som samlats in från analys av returnerade komponenter för att driva tekniska innovationer. Detta ger oss möjligheten att förse dig med de senaste och bästa förbättringarna av din utrustning för gruvdrift under jord. I slutändan ger det dig ökad produktivitet och minskad stilleståndstid.

För närvarande omfattar våra renoveringstjänster för gruvbrytning under jord cylindrar för flera modeller av Scooptram- och Minetruck-underjordslastare.

Vi utvecklar ständigt vårt tjänsteutbud för att möta efterfrågan på marknaden. Kontakta Epirocs kundtjänst för information om vad som finns tillgängligt för din maskinmodell.

Hämta