Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

parts plan

Vad ingår i reservdelsplanen?

Reservdelsplanen omfattar en definierad period. Det innebär att du bara måste budgetera för reservdelar en gång vilket eliminerar den administrativa bördan av upprepade och tidsödande upphandlingar av separata delar.

Reservdelarna skickas i enlighet med reservdelsschemat och varje leverans av reservdelar påminner dina tekniker om att de behöver genomföra motsvarande underhåll. Du behöver inte längre lagra reservdelar. Rätt reservdelar levereras till dig när du behöver dem vilket frigör utrymme och kapital.