Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Underground Rock Excavation, easer L.

Easer L – En mobil stigortsmaskin för medelstora till stora orter

Maskinen är konstruerad inte bara för att borra öppningshål i blockgrottor, vid skivrasbrytning och skivpallbrytning. Denna mångsidiga stigortsborrigg kan även användas för förbehandlingshål, fyllnadshål och mediehål.

Loading...

Mångsidig stigortsborrigg

Maskinen är konstruerad inte bara för att borra öppningshål i blockgrottor, vid skivrasbrytning och skivpallbrytning. Denna mångsidiga stigortsborrigg kan även användas för förbehandlingshål, fyllnadshål och mediehål. Riggen arbetar i orter från 4,7 x 4,7 till 6,0 x 6,0 m. Vid borrning med en brotsch med 750 mm diameter kan Easer L borra konventionella hål upp till 200 m och borra upp till 60 m med lådhål och nedåtgående upprymningshål. Easer L har kapacitet att borra vinklade hål i alla riktningar med ett minimiintervall på 90°–60° från horisontellt läge.

Easer L erbjuder hög mångsidighet med borrning såväl uppåt som nedåt men utan behov av betongplattform. Den avsevärt minskade risken för igenfrysning i marken tack vare borrhålets stora diameter resulterar i högre produktivitet. Tack vare den mekaniska bergbrytningsmetodens höga noggrannhet är hålavvikelsen mindre än 1 %.

Nedladdningar

Easer L, freecut, front/left side view