Easer L – En mobil stigortsmaskin för medelstora till stora orter

Maskinen är konstruerad inte bara för att borra öppningshål i blockgrottor, vid skivrasbrytning och skivpallbrytning. Denna mångsidiga stigortsborrigg kan även användas för förbehandlingshål, fyllnadshål och mediehål.

Loading...

Mångsidig stigortsborrigg

Maskinen är konstruerad inte bara för att borra öppningshål i blockgrottor, vid skivrasbrytning och skivpallbrytning. Denna mångsidiga stigortsborrigg kan även användas för förbehandlingshål, fyllnadshål och mediehål. Riggen arbetar i orter från 4,7 x 4,7 till 6,0 x 6,0 m. Vid borrning med en brotsch med 750 mm diameter kan Easer L borra konventionella hål upp till 200 m och borra upp till 60 m med lådhål och nedåtgående upprymningshål. Easer L har kapacitet att borra vinklade hål i alla riktningar med ett minsta intervall på 90°-60° från horisontalplanet.


Easer L erbjuder hög mångsidighet med borrning såväl uppåt som nedåt men utan behov av betongplattform. Den avsevärt minskade risken för "igenfrysning" i marken tack vare borrhålets stora diameter resulterar i högre produktivitet. Tack vare den mekaniska bergbrytningsmetodens höga noggrannhet är hålavvikelsen mindre än 1 %.

Hämta

Easer L, freecut, front/left side view