Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Geotechnical

Geotekniska borrningsverktyg

Vi har lång erfarenhet av att förse geotekniska ingenjörer med ett brett utbud av utrustning och tjänster. Vi är alltid där när vi behövs.

Kontakta oss

Den perfekta lösningen

Alla användningsområden har sina utmaningar, vare sig det gäller djupa eller grunda hål, eller särskilda krav på känslighet eller produktivitet. Epiroc tillhandahåller ett spektrum av lösningar för att uppfylla projektbehov så effektivt som möjligt.

Skapa stabilitet

När du borrar i jordlager, stenblock och lösa formationer måste du känna dig säker. Epiroc uppfyller alla dina utmaningar och krav när det gäller kvalitet och riskhantering.

Produktivitet

Pressade tidsscheman och komplexa arbetsförhållanden kräver produktivitet och hastighet för att möta deadlines. Epiroc håller uppe både driftseffektiviteten och produktiviteten även under de svåraste markförhållandena, vilket leder till både tids- och kostnadsbesparingar.