Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Close
Rockstop (2)

Produktbeskrivning

Högtrycksluftpump utformad för installation av gruvstöd där tryckluft finns tillgänglig.

 

Dessa pumpar är anslutna till en vattentillförselslang och en tryckluftstillförselslang. Ett internt membran drivs av tryckluften för att öka vattentrycket på pumpens nedströmssida till tryck på upp till 30 MPa (4 350 psi), beroende på tryckluftens matningstryck. Pumpen styrs genom att man trycker in avtryckaren på säkerhetspistolen som är ansluten till tillförselslangen. När man trycker på avtryckaren aktiveras pumpen och det trycksatta vattnet tillförs munstycket. När man släpper avtryckaren stängs pumpen av och trycket till munstycket släpps ut.

 

Högtrycksluftpumpen har ett kombimunstycke som automatiskt justerar pumpens matningstryck så att samma anordning kan användas för att installera Hydrabolts, X-Pandabolts och Jackpots. 

 

En handpump finns tillgänglig för installation av Jackpots utan användning av tryckluft.

Snabba fakta

Nedladdningar