Epirocs MEYCO-sortiment har konstruerats för att säkra arbetsmiljön under jord från lösa och nedfallande föremål

Betongsprutningsutrustning

Epirocs MEYCO-sortiment har konstruerats för att säkra arbetsmiljön under jord från lösa och nedfallande föremål.

Kontakta oss

MEYCO – tillförlitlig betongsprutning

Epirocs MEYCO-sortiment har konstruerats för att säkra arbetsmiljön under jord från lösa och nedfallande föremål. Entreprenörer måste arbeta under enormt tryck. Epirocs MEYCO-utrustning har många viktiga fördelar för att garantera bästa kvalitet i applicerad betong. Sprutningspumpen och de mobila sprutorna i MEYCO-serien har satt branschstandarden för kvalitet och används för att säkra många av världens största arbetsplatser under jord. Du behöver tillförlitlig utrustning för att garantera din arbetsstyrkas säkerhet, och din erfarenhet och strävan efter den mest avancerade tekniken visas i produktlinjen MEYCO.

 

 

Trygg och säker maskin för arbete under jord

Betongsprutade bergförstärkningar i tunnlar, gruvor och utvecklingsprojekt inom väg- och vattenbyggnad utgör en avgörande del i en säker och framgångsrik produktion.

Exakt precisionssprutning av betong

Vårt utbud av snabba betongsprutor ger kostnadsbesparingar i form av snabb installation, exakt sprutning och minskad återstuds.

Justerbart cementdoseringssystem

Epirocs Meyco Dosa-system ger dig exakt och flexibel dosjustering som alltid hamnar rätt.