MEYCO ME5 betongsprutmaskin från Epiroc

Betongsprutningsutrustning

Epirocs MEYCO-sortiment har konstruerats för att säkra arbetsmiljön under jord från lösa och nedfallande föremål.

Kontakta oss

MEYCO – tillförlitlig betongsprutning

Epirocs MEYCO-sortiment har konstruerats för att säkra arbetsmiljön under jord från lösa och nedfallande föremål. Entreprenörer måste arbeta under ett enormt tryck. Betongsprutmaskinerna MEYCO från Epiroc har många viktiga fördelar som garanterar bästa kvalitet i applicerad betong. MEYCO-serien av sprutningspumpar och mobila sprutor används för att säkra många av världens största arbetsplatser under jord och sätter branschstandarden för kvalitet. Du behöver tillförlitlig betongsprutningsutrustning för att garantera din personals säkerhet, och din erfarenhet och strävan efter den mest avancerade tekniken uppvisas i MEYCO:s produktsortiment.

 

 

Trygg och säker betongspruta för underjordsarbete

Betongsprutade bergförstärkningar i tunnlar, gruvor och utvecklingsprojekt inom väg- och vattenbyggnad utgör en avgörande del i en säker och framgångsrik produktion.

Exakt precisionssprutning av sprutbetong

Vårt utbud av snabba betongsprutmaskiner ger kostnadsbesparingar i form av snabb installation, exakt sprutning och minskad återstuds.

Justerbart cementdoseringssystem

Epirocs Meyco Dosa-system ger dig exakt och flexibel dosjustering som alltid hamnar rätt.