Meyco ME5

Betongsprutningsutrustning

Epirocs Meyco-sortiment har konstruerats för att säkra gruvmiljön från lösa och nedfallande föremål.

Kontakta oss

Trygg och säker under jord

Betongsprutade bergförstärkningar i tunnlar, gruvor och utvecklingsprojekt inom väg- och vattenbyggnad utgör en avgörande del av säker och framgångsrik produktion.

Exakt precisionssprutning

Vårt utbud av snabba betongsprutor ger kostnadsbesparingar i form av snabb installation, träffsäker sprutning och minskad overksam återstuds.

Justerbart doseringssystem

Epirocs Meyco Dosa-system ger dig exakt noggrann och flexibel dosjustering som alltid hamnar rätt.