Epirocs MEYCO-sortiment har konstruerats för att säkra arbetsmiljön under jord från lösa och nedfallande föremål

Betongsprutningsutrustning

Epirocs MEYCO-sortiment har konstruerats för att säkra arbetsmiljön under jord från lösa och nedfallande föremål.

Kontakta oss

Trygg och säker maskin för arbete under jord

Betongsprutade bergförstärkningar i tunnlar, gruvor och utvecklingsprojekt inom väg- och vattenbyggnad utgör en avgörande del i en säker och framgångsrik produktion.

Exakt precisionssprutning av betong

Vårt utbud av snabba betongsprutor ger kostnadsbesparingar i form av snabb installation, exakt sprutning och minskad återstuds.

Justerbart cementdoseringssystem

Epirocs Meyco Dosa-system ger dig exakt och flexibel dosjustering som alltid hamnar rätt.