Kort bultningsenhet

Boltec M är en helt mekaniserad rigg för bultning optimerad för medelstora tunnelprofiler från 4 x 4 m upp till en maximal bomhöjd på 9 m. Mindre bultdiametrar krävs för bergbultning. COP 1132- (11 kW) och tillvalet COP 1435-bergborrmaskiner (14 kW) är specifikt utformade för den här typen av borrning. Boltec M kan hantera de flesta bulttyper mellan 1,5 och 3,5 m, inklusive friktionsbultar, uppblåsbara bultar, mekaniskt förankrade och armeringsbultar och är bland den mest avancerade och produktiva helt mekaniserade bergbultningsmaskinen i sin storleksklass.

Hämta

Boltec MC rock-bolting rig with automatic cement handling system and no cabin.

 :