Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Boltec M in underground mine, rear view

Kort bultningsenhet

En helt mekaniserad rigg för bultning optimerad för medelstora tunnelprofiler från 4°x°4°m upp till en maximal bomhöjd på 9°m. Mindre bulthålsdiametrar krävs för bergbultning. Bergborrmaskinerna COP 1132 (11 kW) och tillvalet COP 1435 (14 kW) är specifikt konstruerade för den här typen av borrning. Boltec M kan hantera de flesta bulttyper mellan 1,5 och 3,5 m, inklusive friktionsbultar, uppblåsbara bultar, mekaniskt förankrade bultar och armeringsbultar, och är en av de mest avancerade och produktiva helt mekaniserade bergbultningsmaskinerna i sin storleksklass.
Vi ligger i täten för hållbar utveckling inom gruvbrytning med elektriskt batteridriven,utsläppsfri utrustning. Resultatet är en säkrare och mer hälsosam underjordisk arbetsmiljö. Detta bidrar till en hållbar framtid och mindre miljöpåverkan. Det är en genomgripande förändring som förändrar allt.

Nedladdningar

Freecut of Boltec M Battery rock bolting rig, left front view