Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Framtida produktionsökning

10 juni 2016

Det är en utmaning att hitta nya sätt att göra verksamheten effektivare och billigare. KGHM-gruvor i Polen har funnit att de med hjälp av Atlas Copcos produkter och service fick de verktyg de behövde för att nå sina mål.
”För kontinuerlig gruvdrift måste man kunna avgöra om det förekommer tektoniska störningar eller malmkroppsavbrott innan produktionsfasen börjar.” Före 2009 använde KGHM entreprenörer för att borra det hålmönster man behövde för att utvinna kärnprover. Idag borrar gruvan sina egna hålmönster och det har gått mycket bra. Atlas Copcos rykte för överlägsna produkter och god service har gjort dem till KGHM Polska MiedŸ S.A:s förstahandsval bland leverantörer.
KGHM Polska MiedŸ S.A. är ett modernt och innovativt företag. Det är inte bara en attraktiv arbetsgivare, utan erbjuder även en människovänlig miljö – två faktorer som höjer företagets värde och image. Företaget prioriterar de anställdas säkerhet och miljön. 
I sydvästra Polen bedrev KGHM verksamhet i tre separata koppar-/silvergruvor där många av Atlas Copcos maskiner är i drift.


 En avgörande faktor för att hålla igång gruvor är behovet av att upptäcka tektoniska störningar eller malmkroppsavbrott innan man tar malmprov. 2009 beslöt en av gruvorna att investera i en komplett borrsats (kärnborrningsaggregat och förbrukningsartiklar) för att göra verksamheten effektivare och billigare genom att borra sina egna hålnät för att hämta prover.


 Man valde Atlas Copco som leverantör baserat på det goda rykte deras produkter och service har. Diamec 262 rekommenderades, på grund av de underjordiska förhållandena och det planerade arbetet. Borraggregatet modifierades till en flamsäker version för att uppfylla ATEX-föreskrifterna för alla provborrningsmaskiner i gruvan. Ett paket av förbrukningsartiklar med O-serien ITH och diamantborrkronan Excore fullbordade leveransen.


Förmannen Jan Jakubowicz erfarenhet av både dagbrott och borrning under mark gjorde honom till den bästa kandidaten från KGHM Rudna-gruvan att testa och introducera ny utrustning i gruvan. Från första början gav Atlas Copcos utrustning och verktyg överlägsna prestanda jämfört med tidigare entreprenörers utrustning. Produktionen ökade snabbt från 6 m per skift till ett bästa resultat på 15 m. Det här är utmärkt då effektiv borrtid är 3–3,5 tim/skift på grund av långa transportsträckor till borrplatsen under jord.


En annan positiv överraskning för gruvan var förbrukningen av borrkronor. Tidigare var man tvungna att byta ut borrkronan efter 100–150 m. Nu är den genomsnittliga längden för den nya borrkronan Excore BO 5-7 ECF13 8ww 700 m, med bra borrsjunkning på 20–25 cm/min i motståndskraftiga dolomitformationer. Det bästa resultat som uppnåtts med en enda Excore 5–7-borrkrona är 1 500 m.

"”Idag beräknar man kostnaden av diamantverktyg enligt öre per borrad meter. Från allra första början kontrollerade vi all driftkostnad för den nya utrustningen noggrant för att bevisa att investeringen var korrekt. Vi är mycket nöjda med resultatet.”"

Jan Jakubowicz, Foreman KGHM Polska Mied S.A.
Nästa investering för gruvan är den nya Excore-huvudenheten och fångstanordningen som introducerades på marknaden 2012 med positiv feedback, säger Artur Makos, produktlinjechef, High PerformanceDiamond Tools.

Relaterade produkter och tjänster

2016 Internationell Kundberättelse