Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Den första satsen med omvänd spolning där DM 45 används för malmhaltsprovtagning

Guldgruvan Barrick Porgera i Papua Nya Guinea var först i världen att använda en Atlas Copco DM 45 spränghålsrigg för malmhaltsprovtagning med borrning med omvänd spolning.
En enhet med omvänd spolning (RC) som låter gruvorna använda sina DM45/50-borraggregat för spränghål vid malmhaltsprovtagning används nu med framgång på fältet.

Den första anläggningen som utnyttjar tekniken är guldgruvan Barrick Porgera i Papua Nya Guinea, belägen högt uppe i bergen ca 60 mil nordväst om Port Moresby.

För att kunna använda RC-enheten upprustades gruvans DM45. Craig Rintoul, som var ansvarig för dagbrottet vid denna tidpunkt, berättar: ”Det här borraggregatet håller världsklass. Flera förbättringar av den ursprungliga, begagnade borrmaskinen gjordes på anläggningen. Uppgraderingen innebar enorma besparingar för ett nytt rigg- och RC-system.”

Förbättrad säkerhet och funktion, enklare underhåll och lägre kostnader blev resultatet av installationen. Tidigare använde gruvan sina standardspränghålsborrar för att ta kärnprover från borrkaxet, men det ledde ofta till att hålen förorenades, och malmanalysen försvårades eller omöjliggjordes.
En god affär
Det nya paketet med omvänd spolning underlättar för geologerna att hitta och analysera malm, vilket i sin tur ökar produktiviteten då mer tid kan ägnas åt borrning i mineralrik mark jämfört med i avfallsmaterial. ”Det kommer också att förbättra vår gruvplanering, budgetering och våra avstämningar”, tillägger Craig Rintoul, ”så det är en god affär.”
Men varför lägga tid på att modifiera ett befintligt borraggregat när det finns riggar som är konstruerade specifikt för borrning med omvänd spolning?
Enligt Craig Rintoul är huvudskälen bl.a. överensstämmelse med befintlig borrningsutrustning, enkel anskaffning av reservdelar samt smidig övergång för borrskötare som är förtrogna med DM-styrsystemet.
Dessutom ingår ett antal komponenter i tillvalssatsen som även kan eftermonteras på borrmaskiner på fältet. Cyklonarmen möjliggör provtagning från mark- eller plattformsnivå med en vertikal höj- och sänkfunktion. Cyklonens rotation på 160 grader ger säker åtkomst för rengöring, underhåll och montering av nya provslangar från marknivå.
Cyklonenheten omfattar en hydraulisk ventil för övre kniven och en pneumatisk ventil för nedre kniven för att samla in och isolera provet, ett hydrauliskt gångjärn mellan tippningslådan och konens klyvningsdon som medger enkel rengöring, samt ett fast klyvningsdon för konen med primära och dubbla provrännor. Alla cyklon- och provfunktioner styrs enkelt från förarhytten. Vid sidan om DM45 finns RC-satsen även tillgänglig för DML, där den erbjuder håldiametrar i intervallet 114–146 mm med maximala håldjup på 44 m.

Epiroc drevs fram till 1 januari 2018 under varumärket ”Atlas Copco”.

2016 Internationell Kundberättelse