Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Close

Vår arbetsplats

Vi är redo för framtiden med en passion för att göra det som är bra ännu bättre. För att vara bäst anser vi att en passionerad, innovativ och mångskiftande arbetsstyrka med varierande bakgrunder är avgörande.
Att vara bäst är en utmaning vi älskar att leva upp till. Genom att ha ett öppet sinne och lyssna på våra medarbetare och kunder sätter vi kontinuerligt nya branschstandarder och förbättrar vårt sätt att arbeta. Mångfald är nyckeln till nya och innovativa idéer och lösningar för våra kunder. I de 150 länder där du hittar oss uppmuntrar vi våra medarbetare att ta ansvar för sin egen utveckling och karriär med stöd från sina ledare. På så sätt kan våra medarbetare växa i verksamheten, oavsett var de befinner sig i sin karriär – från nybörjarnivå till högsta ledningen. Vi är fast beslutna att ge dig alla möjligheter att lyckas i en kultur som präglas av innovation, mångfald och samarbete, kombinerat med en omtänksam stämning. För att behålla våra begåvade medarbetare uppmuntrar vi dem att leta efter nya utmaningar inom Epiroc efter att de har slutfört sitt nuvarande uppdrag. För att göra detta har vi vår interna jobbmarknad, där alla lediga jobbmöjligheter globalt publiceras och är öppna för alla inom företaget att söka. Oavsett om du letar efter en ny utmaning eller mer ansvar i din nuvarande roll är möjligheterna oändliga. På Epiroc bryr vi oss om varandra och vår omvärld. Alla våra medarbetare är, utan undantag, engagerade i hållbar produktivitet och att uppfylla kraven i de mest strikta etiska standarderna.

United in Performance. Inspired by Innovation.

Prestanda förenar oss, innovation inspirerar oss och engagemang driver oss att fortsätta framåt. Räkna med att Epiroc levererar de lösningar du behöver för att lyckas idag och den teknik du behöver för att leda imorgon. Det beskriver vårt varumärke, våra produkter och våra medarbetare på ett perfekt sätt. Vi tror att vi kan hitta banbrytande, innovativa lösningar när vi arbetar tillsammans. För att göra detta tror vi på mångsidiga team som arbetar tillsammans över gränserna för att utveckla, producera, marknadsföra och serva världens mest innovativa produkter. Nedan kan du läsa mer om våra kärnvärden, vår innovation, vårt samarbete och vårt engagemang.