Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Alla nytänkare är välkomna

Delar du vår önskan att alltid ligga i framkant? Innovation är en viktig del av vårt DNA. Om du uppskattar en miljö där du får tänka nytt och ständigt utvecklas kommer du att trivas bra hos oss.

Vår vision: Dare to think new

Vi är stolta över vår vision ”Dare to think new”. Den fungerar som en tydlig vägledning för det vi vill uppnå och visar att vi inte nöjer oss med att följa i andras fortspår. 

En inkluderande arbetsplats där folk får möjligeht att blomstra

Vi arbetar hela tiden med att öka mångfalden. Epirocs mångfaldsstrategi är holistisk och omfattar alla mångfaldsdimensioner. Vi tittar inte bara på hur vi kan attrahera och rekrytera medarbetare med större mångfald, utan också på hur vi kan behålla dessa medarbetare.

 

Inkludering är grundläggande för Epirocs kultur – utan en inkluderande arbetskultur kan mångfalden inte ge de önskade fördelarna. Epiroc är ett globalt företag och mångfald är därför ett faktum för oss. Vi vill att alla våra medarbetare ska ha en stark känsla av tillhörighet. Eftersom vi arbetar i olika team som spänner över olika geografiska områden, olika kulturer och olika yrkesområden är ett inkluderande beteende något vi förväntar oss både av oss själva och av varandra. Vi letar alltid efter sätt att stärka vår inkluderande kultur.

Group of seven looking into the camera, picture taken in office environment in Örebro

Global Inclusion & Diversity Boosters

Nasim Khosravi, Global Diversity Inclusion and Belonging Booster, har som uppdrag att stödja Epirocs organisation i arbetet med att utveckla och upprätthålla en medarbetarpool som präglas av mångfald och att skapa en inkluderande arbetsmiljö där Epirocs medarbetare kan blomstra och bidra till företagets framgång.

 

”Alla människor har ett behov av att känna sig inkluderade, och det är något vi har rätt till. Det är en mänsklig rättighet. Vi längtar efter att vara en del av en gemenskap, och vi förtjänar det. Det har också gång på gång bevisats att en inkluderande kultur på arbetsplatsen har stark positiv inverkan på prestationer och resultat”, säger Nasim.

Nasim Khosravi

Epirocs initiativ för inkludering och mångfald