Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Diamondback brunnsborrningsrigg: ”Överträffar förväntningarna”

7 februari 2022

 Epiroc Diamondback DB40 har arbetat hårt kring Columbia River Gorge i den amerikanska regionen Pacific Northwest sedan mars 2018.
Diamondback DB40 brunnsborrningsrigg
Rörtornets utformning på DB40 var det första som väckte Gabe Moores nyfikenhet. ”Masten öppnar upp arbetsområdet”, säger Gabe Moore. Han uppskattar att man tack vare den får direkt åtkomst för svetsning av foderrör. DB40 kan beställas med ett rörtorn på antingen 10,4 eller 11,58 meter. Om man väljer ett torn på 11,58 meter finns även möjlighet att montera en hammare för drivning av foderrör. När det gäller bordet kan man välja mellan flera olika öppningsalternativ i form av bussningar på 3/4, 17 eller 24 tum. Gabe Moore har 17-tumsbussningen på sin DB40, vilket gör det enkelt för hon att snabbt växla mellan en öppning på 17 tum och en på 10 ¾ tum.
Gabe Moore, tredje generationens brunsborrare och delägare i M-K Waterwell Drilling Inc. som har sin hemvist i Dallesport i Washington, berättar att när han väl fått nys om Diamondback brydde han sig inte så mycket om några andra riggar.

Det som framför allt gjorde Diamondback attraktiv i Gabe Moores ögon var den prisvärda brunnsborrningskapacitet som riggen erbjuder. 95 procent av de samtal M-K får in gäller bostadsbrunnar som borrats med sänkhammarverktyg i områdets basaltformation Columbia.
Diamondback water well drill rig
Diamondback väger omkring 730 kilo mindre än Epirocs TH60-brunnsborrningsriggar med liknande konfiguration. M-K:s DB40 har en dragkraft på 177,9 kN, vilket är 44 kN mer än vad deras tidigare riggar hade.

Diamondbacks matning rör sig i en hastighet på 60 meter per minut, vilket är ungefär 12 meter per minut snabbare än matningen hos en TH60-rigg. DB40 har dubbelt så hög rörelsehastighet som deras tidigare riggar, berättar Gabe Moore.

I juni 2018 höll M-K på att färdigställa sin trettonde brunn, inte långt efter leverans och driftsättning. De borrade i formationen med en 6-tums sänkborrhammare och en 6-tums karbidstiftkrona efter att ha tagit sig igenom ett tre meter tjockt lager fin lera.
Gabe Moore fortsatte ned i berget och sprutade in 11–15 liter vatten per minut. Han säger att han oftast borrar ett 6-tums hål för att hitta akviferen innan han fräser ut överdelen av brunnskonturen. ”Men här vet jag mer eller mindre redan var vattnet finns. Här uppe vet jag att man hittar det någonstans mellan 180 och 240 meter ned.”

Gabe Moore hittade akviferen vid 193 meters djup. Han förstorade hålet med en hålöppnare för att kunna sätta dit ett knappt meter långt foderrör med en diameter på åtta tum. Han klädde in brunnen ned till 30 meter, vilket krävs enligt bestämmelser i staten, i en ¼ tum tjock stålvägg med en diameter på 6 ⅝ tum i ett 8-tumshål. Han fortsatte borra det 6 tum stora hålet ned till ett totalt djup på drygt 200 meter, vilket innebär en produktion på minst 75 liter/minut. ”Det här är en bra brunn. Vi siktar vanligtvis på 55 eller bättre här uppe”, säger han.  ”Vi har redan nått ned till 335 meter med den här riggen, och jag vet att vi kan nå ännu djupare”, säger Moore.

På vissa ställen fick man upp prover som var mjuka. Gabe Moore valde att klä insidan av detta hål med 4 ½ tum tjock PVC för att förhindra att gyttja skulle perforera de nedersta 12 metrarna.

 

Eftersom M-K kan dra upp rör så pass snabbt med hjälp av Diamondback har M-K:s assistent Coe fullt upp. De använde riggens kraftfulla vinsch på åtta ton för att dra upp röret. DB-serien erbjuder möjlighet att välja mellan en vinsch på åtta ton och en på 13 ton för djuphålsversionen. Med Diamondback-borrens reglage kan Gabe Moore både fälla ut bordsgaffeln så att den kan hålla fast röret nedåt och styra den hydrauliska bräcknyckeln. När röret väl har brutits loss svänger assistenten in den valbara rörspinnern för att på hydrauliskt väg spinna av röret på några sekunder, vilket innebär att man sparar både tid och arbetskraft på varje fog. Nästan 215 meter rör sattes på plats rekordsnabbt för M-K:s del. Moore drog upp foderröret och tätade de översta sex metrarna av inklädnaden med bentonitlera.

"Epiroc DB40 har verkligen överträffat förväntningarna."

Gabe Moore , Delägare i M-K Waterwell Drilling Inc
Tack vare riggens avancerade teknik kan Moore optimera dess prestanda och sin borrningsverksamhet. Den genomsnittliga bränsleförbrukningen har legat på mellan 87 och 95 liter per minut i samband med borrning, med 11–15 liter DEF per dag.

Med hjälp av Diamondback har M-K hunnit med allt de har att göra. ”Vi har verkligen fullt upp just nu. Vi har gott om jobb”, säger Moore. Diamondback har nu hjälpt M-K att färdigställa 60 brunnar. Moore är nöjd med riggens prestanda: ”Den har verkligen överträffat förväntningarna.”

 

Gruv- och bergbrytning Brunnsborrningsaggregat 2020 Vattenbrunn Internationell Epiroc Drilling Solutions Kundberättelse