Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Green horizon case story

Gröna möjligheter i Kinas stenbrott

5 juni 2020

PowerROC D55 öppnar upp en ny nivå av produktivitet och effektivitet i Nanjing. Ett kalkstensbrott i Nanjing uppnår en ny milstolpe för produktivitet och grön gruvbrytning med en pålitlig PowerROC-flotta som får toppbetyg.

 

Efter en ny standard av blå himmel och grön drift inom gruv-, stenbrotts- och byggindustrin i Kina har många smågruvsägare och -entreprenörer snabbt försvunnit från marknaden tillsammans med maskinparker med föråldrad utrustning. Nanjing Anjite Mining Engineering CO., Ltd. (även kallat Anjite) är en entreprenör för ytborrning som grundades 1972 och som har stadigt utökat sin verksamhet från Nanjing till andra regioner i Kina.


Anjite belönades med den högsta kvalificeringen för grön gruvbrytning and Master Blasting Company i Jiangsu-provinsen som framgångsrikt samarbetar med den offentliga säkerhetsbyrån för ammunitionsdestruktion och det är nu en viktig aktör i Kinas sprängningsindustri.
 

PowerROC D55 i ett kinesiskt stenbrott

Gruvan i Baota Hill ligger nordväst om Nanjing, bara 40 km från stadskärnan. Även om gruvan ligger nära bostadsområden påverkas inte de lokala invånarna av luftföroreningar. När man går in på arbetsplatsen ser den mer ut som en frodig trädgård än en gruva, med gröna träd och växter på båda sidor av dagbrottsrampen. Färdiga pallar ligger långt bort och är plana och gröna, vilket kontrasterar mot typiska uppfattningar om dagbrott eller stenbrott.

 

Anjites kapacitet vid gruv- och sprängningsarbeten är beroende av den borrvagnspark från Epiroc som anskaffats sedan 2008. I den ingår FlexiROC T35, FlexiROC D50 och PowerROC D45. Kalkstensbrottet har en produktionskapacitet på upp till fjorton miljoner ton per år. Den höga produktiviteten och den goda arbetsmiljön, med minimerat damm, har uppnåtts tack vare lanseringen av två PowerROC D55-borriggar, produkter som utformades och tillverkades i Nanjing.

 

PowerROC D55-enheterna arbetar under gynnsamma förhållanden på en höjd av 250 m i ett kalkstensbrott under normal temperatur. Borriggarna har uppvisat enastående prestanda och tillförlitlighet med låg bränsleförbrukning på 35 liter per timme, samt en tillgänglighet på upp till 98 % per år. PowerROC D55 borrar 140 mm-hål i bergförhållanden på 60~80 MPa och uppnår en maximal genomträngningshastighet på 40 meter per timme för att säkerställa en hög årlig produktivitet. Riggarna arbetar på +-20 m höga pallar med ett borrmönster på 4 x 6 m.

PowerROC D55 i ett kinesiskt stenbrott
En operatör byter filter på en PowerROC D55

Lätt att använda

PowerROC D55, en ovanjordsborrvagn för sänkhammarborrning, ger höga prestanda och låg total ägandekostnad för borrning av hål på 90-165 mm, som Wei wen Xu, Business Line Manager på Epirocs produktföretag i Nanjing, påpekar. "PowerROC D55 har okomplicerad konstruktion, är enkel att använda och underhålla, vilket är mycket uppskattat av kunderna. Andra tillförlitliga komponenter med beprövad Epiroc-teknik ger hög tillgänglighet, vilket säkerställer den höga produktivitet som kunderna behöver för att utöka sin verksamhet." "Med RHS och metoden för sänkhammarborrning kan de borra raka hål med mycket god kvalitet," lägger Wei wen Xu till. Den här bedömningen håller Sheng Wang, General Manager på Anjite med om: "Vi litar på att Epiroc-maskiner fungerar, eftersom Epiroc är ett ledande företag inom gruv- och anläggningsindustrin. Det starka samarbetet mellan oss började med vår tidigare General Manager, och vi har fortsatt att beställa borriggar på grund av deras rykte om utmärkt tillförlitlighet ända sedan dess."

 

"Tack vare dammuppsamlingssystemet har Epiroc-produkterna hjälpt oss att få Green Mine Star och andra utmärkelser som staten delar ut," fortsätter Wang. "Vi är det enda företaget i Jiangsu-provinsen som marknadsför den elektriska digitala detonatorn i Kina, som tillsammans med Epiroc-utrustning har bidragit till vår Green Mine-utmärkelse. Vi hoppas att samarbetet kommer att fortsätta att främja våra mål för hållbar produktivitet."

 

Arbetshäst i stenbrottet

Efter den framgångsrika driftsättningen finns det nu tre PowerROC D55-enheter i daglig drift vid kalkstensbrottet. PowerROC D45 är ett annat hydrauliskt ovanjordsborraggregat som används för att hjälpa Anjite att slutföra ett nationellt projekt för vattenkonservering som kräver kraftfull kapacitet i rätt tid för statliga vattenvägar för renoveringen av Qinhuai-floden. "Den enastående tillgängligheten överraskade oss eftersom borriggarna kan arbeta 4 800 motortimmar per år, med tre skift per dag. Det är därför vi kallar den för en arbetshäst på plats," säger Zhoujun Jiang, Site Equipment Chief på Anjite. Han fortsätter: "Jag uppskattar den ergonomiska utformningen av hytten med FOPS- och ROPS-certifiering, vilket skyddar föraren från skador om utrustningen välter på pallen. Borriggen är enkel att använda och underhålla tack vare sin

enkla konstruktion. Riggarna kan dessutom arbeta tjugo timmar om dagen med regelbundet underhåll tolv gånger om året." Tack vare partnerskapet och fortsatt användning av Epiroc-produkter står Anjite redo att expandera sitt utrymme i Kina med banbrytande produktivitet och "grön gruvprofil" som sätter en ny standard för framtida drift.

2020 Kina Stenbrytning Internationell PowerROC D55 Avdelningen för ovanjords- och prospekteringsborrning Kundberättelse

Relaterade berättelser