Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

En FlexiROC T15 R styrs med en radiostyrd fjärrkontroll i ett stadsprojekt

Liten borrigg med stor prestanda

På ett år fördubblade Dala Spräng och Grävteknik omsättningen av sprängämnen. Tack vare en av de minsta hydrauliska borriggarna på marknaden kunde det Borlängebaserade företaget åta sig sprängjobb som de tidigare bara kunde drömma om.

 

Efter att ha fått ett tips från en branschkollega beslutade platschefen Viktor Eriksson att testa en av branschens minsta borriggar med hopp om att effektivisera arbetet. Ett år senare har det visat sig att det var en briljant idé.

 

”Eftersom maskinen är effektivare än konkurrenterna kan vi hantera flera olika typer av jobb. Det gör att vi kan ta oss an mer varierande projekt”, säger Viktor Eriksson. 

 

Det familjeägda företaget Dala Spräng oh Grävteknik har 15 anställda. De jobbar med allt från utgrävningar och dränering till sprängning. Efter företagets inköp av borriggen Epiroc FlexiROC T15 R för ett år sedan har intäkterna från sprängningsavdelningen fördubblats.

 

”Våra sprängningsuppdrag har vuxit mycket det senaste året, från små och medelstora jobb till ganska stora jobb på upp till 5 000 kubikmeter (ungefär 6 500 kubikmeter berg). Vi skulle aldrig ha kunnat göra detta med borriggen vi hade innan”, säger Viktor Eriksson. 

På Brotorpsskolan i Lindesberg pågår intensiva ansträngningar inför en utbyggnad av lokalerna. Terrängen är utmanande, manöverutrymmet är snävt och närheten till skolan gör att precision är av yttersta vikt. Viktor Eriksson hanterar delar av sprängningsarbetet, som går smidigt tack vare den lilla, flexibla borriggen. 

"Genom att använda vår maskin för att stödja det övergripande arbetet har vi kunnat öka produktionen mellan sprängningarna. Trots den lilla storleken kan maskinen borra djupare och hårdare än större borriggar, med samma hastighet. Så den förbättrar alltså även slutresultatet."

Viktor Eriksson ,Sprängförman på Dala Spräng och Grävteknik

Den lilla borriggen är särskilt populär hos mindre företag som Dala Gräv och Sprängteknik. Enligt Epirocs borrmästare Stefan Löfdahl är flexibiliteten ett av huvudskälen bakom dess framgångar.

 

”Många kunder använder den för mindre jobb, som markarbeten och utgrävning av pooler. Den fungerar också bra i trånga utrymmen. Ett annat plus är att den är försedd med hjul, så att den lättare kan förflyttas utan att skada underlaget.” 

 

Dala Spräng och Grävteknik valde också att teckna ett serviceavtal med Epiroc – så de kan behålla produktionstakten. Detta ger dem inte bara tillgång till löpande service, utan också till vår servicetekniker Fredrik Norlinder som bara är ett telefonsamtal bort om något skulle gå sönder.

”Jag var med och startade maskinen för första gången. Den har fungerat bra sedan dag ett. Vi har en personlig kontakt. De ringer mig direkt, och sedan går jag ut och utför service eller reparationer – det som behövs för tillfället. Genom avtalet övervakar vi också maskinens status”, säger Fredrik Norlinder.

 

”Det räcker oftast med ett telefonsamtal för att lösa saker rätt snabbt”, säger Viktor Eriksson.

 

Stilleståndstid kan vara väldigt kostsamt, och det kan vara avgörande att få igång maskinerna så fort som möjligt. Tack vare partnerskapet med Epiroc har maskinen bara varit stillastående några dagar under det senaste året.

 

”Eftersom produktionstakten är så mycket högre nu är stillestånden inte så märkbara. Men det är fortfarande fantastiskt att inte behöva oroa sig så mycket över servicen och bara fortsätta jobba”, säger Viktor Eriksson. 

2020 Anläggning och stenbrytning Internationell FlexiROC T15 R Hane Avdelningen för ovanjords- och prospekteringsborrning Kundberättelse

Relaterade berättelser