Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

NEXGEN SIMS ska demonstrera framtidens gruvdrift

17 december 2021

Ökade krav gällande säkerhet, koldioxidutsläpp, energieffektivitet och produktivitet driver fram ett teknikskifte inom gruvindustrin. En av de ledande aktörerna i detta paradigmskifte är NEXGEN SIMS, ett EU-sponsrat konsortium med 13 partners – med Epiroc vid rodret – som har som mål att demonstrera fungerande autonoma processer i verkliga gruvmiljöer under de kommande tre åren.

Jan Gustafsson, projektledare och samordnare för NEXGEN SIMS på Epiroc

Det EU-sponsrade projektet SIMS (Sustainable Intelligent Mining Systems), som syftade till att demonstrera ny teknik och nya lösningar för gruvindustrin, genomfördes 2017–2020. SIMS-projektet resulterade bland annat i Epirocs serie med batteridrivna gruvmaskiner. Nu har NEXGEN SIMS tagit över stafettpinnen. Som tidigare har Epiroc en ledande roll i projektet.

 

”Den här gången använder vi tekniker som utvecklats under SIMS-projektet och bygger vidare på dem. Vi tittar särskilt på materialhanteringsprocessen – arbetssekvensen för lastning, transport och tippning av malm. Ett av de viktigaste målen med NEXGEN SIMS är att demonstrera autonom materialhantering i en verklig gruvmiljö”, säger Jan Gustafsson, projektledare och samordnare för NEXGEN SIMS på Epiroc.

 

Jan Gustafsson hade en liknande roll i det första SIMS-projektet.

”SIMS var väldigt framgångsrikt och bar massor av frukt, men det var också en mycket ansträngande resa. Vi siktar extremt högt och satsar stort på att utveckla de batteridrivna maskinerna och annan teknik. Med NEXGEN SIMS zoomar vi in på en särskid del av gruvdriftsprocessen – den del där vi tror att autonomi kommer att ha störst inverkan på säkerhet, produktivitet, koldioxidutsläpp och energiförbrukning. Vi kommer att testa hur olika lösningar samverkar autonomt, till exempel drönare och lastare.”

 

 

"Ett av huvudmålen med NEXGEN SIMS är att demonstrera autonom materialhantering i en verklig gruvmiljö"

Jan Gustafsson ,Projektledare och samordnare för NEXGEN SIMS på Epiroc

De flesta av de partners som deltog i SIMS-projektet deltar även i NEXGEN SIMS, och två nya partners ansluter sig till veteranerna: AFRY och OZ Minerals.

 

”De flesta av oss känner redan varandra väl. Vi har tydliga roller och samarbetet är väl utvecklat. Men vi är glada över att välkomna och integrera våra nya partners, inte minst OZ Minerals. De kommer att tillföra en bredare internationell omfattning så att projektet når utanför EU:s gränser”, säger Jan Gustafsson.

 

När projektet når sitt slut år 2024 hoppas Jan Gustafsson att man inom ramen för NEXGEN SIMS ska ha demonstrerat fungerande lösningar i verkliga gruvmiljöer.

 

”Vi kommer då att ha genomfört pilottester och demonstrationer av till exempel autonom lastning och autonom transport med dumprar, med hjälp av positioneringslösningar och 5G-uppkoppling. Pilotprojekten för de autonoma lösningarna kommer att demonstreras på Agnico Eagle Kittilä-anläggningen i Finland. SIMS gav oss de tekniker som behövs, men med NEXGEN SIMS kommer vi att visa hur dessa tekniker kan samverka. Målet är att demonstrera lösningar som nästan är säljbara.”

 

Det finns vissa hinder att övervinna, som till exempel hur man bäst konfigurerar den nödvändiga laddningsinfrastrukturen för batteridriven teknik när man kör i autonomt läge, hur man hanterar blandade trafikscenarier och hur man håller saker och ting igång under svåra underjordiska förhållanden.

 

”Autonoma maskiner kommer att kräva autonoma laddningslösningar, och därför undersöker vi framtida lösningar för att möjliggöra autonom laddning”, säger Jan Gustafsson.

I en annan del av NEXGEN SIMS-projektet kommer man att studera framtida krav på gruvarbetare, till exempel vilka färdigheter och utbildningsnivåer som kommer att krävas i framtidens gruvdrift.

 

”Luleå Tekniska Universitet kommer att titta på den 'digitala gruvarbetaren' och de bästa sätten att locka talanger till gruvindustrin under de kommande åren. En av de främsta anledningarna till att vi utvecklar dessa lösningar är att vi ska kunna avlägsna människor från farliga miljöer. Framtidens gruvarbetare kommer att ha andra kompetenser än dagens gruvarbetare”, berättra Jan Gustafsson.

NEXGEN SIMS
NEXGEN SIMS är ett konsortium bestående av 13 partners som samarbetar i ett EU-sponsrat projekt för att utveckla autonoma, koldioxidneutrala och hållbara gruvlösningar. Projektet bygger på det framgångsrika SIMS-projektet som bedrevs mellan 2017 och 2020. Följande partners deltar i projektet: Epiroc Rock Drills, AFRY – ÅF Digital Solutions, Agnico Eagle Finland, Boliden Mineral, Ericsson, KGHM Cuprum, KGHM Polska Miedź, K+S Minerals and Agriculture, Luleå Tekniska Universitet (LTU), LTU Business, Mobilaris MCE, OZ Minerals och den tekniska högskolan RWTH Aachen. Projektet har en budget på 16 miljoner euro och kommer att bedrivas från maj 2021 till april 2024.

Internationell Automatisering Kundberättelse Hållbarhet 2021