Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

”Det här är ett viktigt projekt för att säkra mineraler”

27 januari 2022

Ökade krav gällande säkerhet, koldioxidutsläpp, energieffektivitet och produktivitet driver fram ett teknikskifte inom gruvindustrin. En av de ledande aktörerna i detta paradigmskifte är NEXGEN SIMS, ett EU-sponsrat konsortium med 13 partners – med Epiroc vid rodret – som har som mål att demonstrera fungerande autonoma processer i verkliga gruvmiljöer under de kommande tre åren. André van Wageningen, Study Manager vid guldgruvan Agnico Eagle Kittilä, betonar vikten av pilottester.

André van Wageningen, Study Manager vid guldgruvan Agnico Eagle Kittilä

”Agnico Eagle är ett kanadensiskt gruvföretag som har funnits sedan 1957. Jag arbetar på Kittilä-anläggningen i Finland, som bedrev dagbrottsverksamhet mellan 2008 och 2012 och startade sin underjordsverksamhet 2010. Vi är Europas största guldgruva med 500 anställda och 600 entreprenörer. 2020 producerade vi över 6 000 kilo guld.

 

Jag var projektledare och representant för Agnico Eagle under det första SIMS-projektet. Vissa saker har förändrats i och med NEXGEN SIMS – konsortiet är något mindre, vi har ett något snavare fokus och vi har möjlighet att komma igång med allt snabbare. Jag tycker att OZ Minerals är ett fantastiskt tillskott till konsortiet. Det är alltid bra att ha en partner utanför EU som kan bidra med ett annat perspektiv. Trots att det är svårare att planera mötestiderna.

"Med autonomi kan vi eliminera mänsklig närvaro i farliga områden och göra det enklare att utforska fler resurser."

André van Wageningen, Study Manager at the Agnico Eagle Kittilä gold mine

Agnico Eagle kommer att vara arbetsledare för uppgift 3.1, som kretsar kring konnektivitet och kommunikation. Vi kommer att skapa förutsättningar för Ericsson och de andra teknikleverantörerna, som kanske inte fullt ut förstår hur gruvmiljöer fungerar i verkligheten.

 

Ett av våra största bidrag är att erbjuda Kittilä-gruvan som pilotanläggning, där vi kommer att utveckla och demonstrera en fullständigt automatiserad lastningscykel. Flera maskiner kommer att arbeta tillsammans för att möjliggöra ett komplett arbetsflöde, utan mänsklig interaktion under cykeln.

 

Det är viktigt att utföra pilottester och demonstrationer under verkliga arbetsförhållanden. När man kan se processen med egna ögon istället för på en skärm får man en bättre förståelse. Det ger också upphov till diskussioner, vilket resulterar i återkoppling på plats. För detta projekt kommer vi att använda en kontrollerad miljö i en liten del av gruvan, men det slutgiltiga målet är att implementera lösningarna i hela gruvan.

 

Med NEXGEN SIMS tar vi oss an effektivitets- och säkerhetsproblem. Med autonomi kan vi eliminera mänsklig närvaro i farliga områden och göra det enklare att utforska fler resurser. Det här är ett viktigt projekt för att säkra mineraler för framtida produkter.”

NEXGEN SIMS
NEXGEN SIMS är ett konsortium bestående av 13 partners som samarbetar i ett EU-sponsrat projekt för att utveckla autonoma, koldioxidneutrala och hållbara gruvlösningar. Projektet bygger på det framgångsrika SIMS-projektet som bedrevs mellan 2017 och 2020. Följande partners deltar i projektet: Epiroc Rock Drills, AFRY – ÅF Digital Solutions, Agnico Eagle Finland, Boliden Mineral, Ericsson, KGHM Cuprum, KGHM Polska Miedź, K+S Minerals and Agriculture, Luleå Tekniska Universitet (LTU), LTU Business, Mobilaris MCE, OZ Minerals och den tekniska högskolan RWTH Aachen. Projektet har en budget på 16 miljoner euro och kommer att bedrivas från maj 2021 till april 2024.

Internationell Automatisering 2022 Kundberättelse Hållbarhet