Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

SmartROC CL at Talvivaara mine

Tar itu med arbetet direkt

27 april 2023

Det arkeiska berget i östra Finland är rikt på metaller, men också på utmaningar. SmartROC CL har bevisat att den kan motstå de tuffa förhållandena i Terrafame-gruvan och borrar de raka hål som krävs för framgångsrik sprängning.
Efterfrågan på världsmarknaden för batterier till elbilar – liksom batteridrivna maskiner, till exempel för gruvdrift – är stor och förväntas öka. Terrafame-gruvan ligger i norra Finland och är Europas största nickelfyndighet. Gruvan kan leverera tillräckligt med nickel för en miljon elbilsbatterier och tillräckligt med koboltsulfat för 300 000 av samma batterityp, åtminstone fram till 2050. Där utvinns dessutom stora mängder zink och koppar.
Overview Talvivaara mine

Terrafame grundades 2015 och återupptog samma år sin gruvverksamhet och metallproduktion. Sommaren 2021 invigdes en av världens största produktionslinjer för batterikemikalier på industriområdet. Gruvan en kapacitet på 18 miljoner ton malm per år.

När vi besöker gruvan pågår ett intensivt arbete. På en avsats borrar sex Epiroc-riggar 15–17 meter djupa hål för veckans sprängning. Borrning är ett precisionsarbete som skapar förutsättningarna för att sprängningen ska fungera bra.

 

”SmartROC CL är i en klass för sig när det gäller att borra raka hål för att möjliggöra optimalt placerade sprängladdningar. Lyckad sprängning underlättar också kvalitetssortering och lastning av malm i nästa steg”, säger Jarkko Lappalainen, Drilling Supervisor på E. Hartikainen Oy, som ansvarar för borrning, lastning och transport av bergmassor i Terrafame-gruvan.

Operator in the cabin

Henry Posios arbetsplats är en SmartROC CL-rigg, och han uppskattar såväl ergonomin som effektiviteten.

Företaget är en av många underleverantörer som arbetar på plats tillsammans med gruvägaren Terrafame.

 

”Hela verksamheten i Terrafame präglas av systematisk och långsiktig planering. Gruvområdet är enormt, liksom mängden gruvdrift som sker där. Det är förmodligen ett av de mest välfungerande i Europa”, säger Jarkko.

 

Kommunikation är en central del av verksamheten och alla processer uppdateras i realtid i en molntjänst. Informationen är tillgänglig för de olika företag som arbetar i området. Här bidrar även de smarta borriggarna från Epiroc med viktig information.

 

”SmartROC CL är automatiserad och utrustad med avancerade funktioner som samlar in korrekt information om bergkvalitet och vattenförekomst på olika borrningsplatser. Det gör det möjligt för oss att identifiera krävande sektioner, planera framtida arbete tillsammans med våra partners och förbättra säkerheten på arbetsplatsen inom hela området”, berättar Jarkko.

 

E. Hartikainen Oy är en av Finlands största entreprenörer inom gruvdrift och anläggning och var en tidig användare av Epirocs COPROD-system. Företaget har också bidragit till utvecklingen av nya produkter genom sina erfarenheter av tuffa förhållanden. Enligt Jarkko Lappalainen har Epirocs COPROD-system, med en hydraulisk topphammare, visat sig ha flera fördelar i den här gruvan jämfört med DTH-riggar.

"Styrkan i COPROD-systemet är uppenbar när man beaktar totala borrade meter. Skillnaden är enorm med tanke på att E. Hartikainen Oy hittills har borrat 6 000 kilometer hål vid Terrafame."

Jarkko Lappalainen ,Drilling Supervisor på E. Hartikainen Oy

SmartROC CL:s förhållandevis låga bränsleförbrukning är också en stor fördel.

”Vi köper den mest prisvärda utrustningen ur ett långsiktigt perspektiv. Enligt vår erfarenhet kan bränslebesparingarna ligga på närmare tio procent, beroende på bergmaterial”, säger Jarkko Lappalainen.

 

Företaget använde också SmartROC CL i Siilinjärvi-gruvan och köpte in fler riggar av samma modell när de tilldelades kontraktet vid Terrafame. E. Hartikainen Oy använder också huvudsakligen Epirocs förbrukningsartiklar.

”Tack vare SmartROC CL och dess tillbehörsutrustning åstadkommer vi borrhål av hög och jämn kvalitet, även under svåra förhållanden. Samtidigt får operatörerna en bra arbetsmiljö.”

 

Henry Posio, en erfaren operatör, drar upp borren, stänger av motorn och lämnar hytten på sin SmartROC CL-rigg. Han har använt riggtypen sedan den kom ut på marknaden och är mer än nöjd med den.

Operator close up

"Reglagen är enkla att hantera, den automatiska borrningen fungerar bra och jag behöver inte kliva ur hytten för att göra olika justeringar."

Henry Posio ,Operatör, E. Hartikainen Oy

Precis som övriga borrare i Terrafame arbetar han varannan vecka, och när han väl arbetar är det 11,5-timmarsskift som gäller. Arbetsdagarna i hytten är med andra ord långa, men han trivs.

 

”Ljudisoleringen i hytten är utmärkt och jag lyssnar mycket på ljudböcker.”

Henry har vanligtvis riggen inställd på automatisk borrning, men ibland behöver han ta över reglagen.

”Automatisk styrning är snabbare än manuell, men ibland stöter jag på vatten eller porösa delar av berget. Då måste jag borra manuellt. Borrningen går långsammare, men maskinen klarar det.”

Talvivaara mine from above

Underhåll av företagets egna maskiner på Terrafame sker i E. Hartikainen Oys egen verkstad på området. Borrhammarna skickas till Epirocs verkstad i Helsingforsområdet för service, men verkstadschefen Tero Leskinen och hans personal tar hand om allt annat, från borrkronor till borriggar. I den stora hallen genomgår två äldre borriggar från Epiroc 20 000 timmars service. Tero öppnar dörren till en hall där en av hans montörer placerar en ny spets på en sliten borrkrona.

 

Han beskriver Epirocs utrustning som hållbar och enkel att hålla i gott skick genom regelbunden, schemalagd service.

 

”Förhållandena vid Terrafame är krävande med stora temperatursvängningar, luftfuktighet, vibrationer och varierande bergarter. Tidigare var slangskador på borriggarna ett återkommande problem under vintern, men elledningar har till stor del ersatt vätskeslangar på de nyare modellerna, och det har avsevärt minskat antalet tekniska fel. Nu kan vi hålla maskinerna igång hela året, med regelbundet underhåll.”

 

Han ser SmartROC CL:s låga bränsleförbrukning som ett trumfkort för att hålla nere kostnader och utsläpp.

 

”Bränsleförbrukning blir en allt viktigare fråga för framtiden. På sikt kan vi utgå från att även borriggar kommer att drivas med el”, säger Tero.

 

Han och E. Hartikainen Oy vet var de kan hitta nickel- och koboltsulfid till batterierna.

Text: Johan Svenlin

Foto: Joona Raevuori

Fakta E. Hartikainen Oy

• Ett av Finlands största gruv- och anläggningsföretag med över 400 medarbetare och verksamhet över hela landet.

• På Terrafame utför företaget borrning av spränghål på 165  mm för sprängning av 52 miljoner ton per år och transport av 24 miljoner ton ballast per år.

• Använder SmartROC CL från Epiroc och har varit en viktig partner i utvecklingen av just denna borrigg.

Fakta Terrafame

Terrafame ligger i norra Finland och är ägare till Europas största nickelfyndigheter. Nickel, kobolt, zink och koppar utvinns genom energieffektiv biorening, där mikrober gör jobbet. I området finns en av världens största produktionslinjer för batterikemikalier, där nickel- och koboltsulfater är de huvudsakliga komponenterna. Zink- och kopparsulfider filtreras och säljs vidare för bearbetning.

 

Terrafame är aktiva i omställningen från fossilt till förnybart och har som mål att all verksamhet ska vara klimatneutral senast 2039. Dessutom levererar företaget nickel till en miljon elbilsbatterier per år.

Fem nycklar till framgång

Precisionsborrning Tack vare COPROD-tekniken överförs slagenergin direkt till berget utan att passera en enda gänga. Detta ger extremt jämna borrhål av hög kvalitet och är en förutsättning för att sprängladdningarna ska kunna placeras på ett optimalt sätt, så att sprängningsarbetet blir så lyckat som möjligt. Kostnadseffektivitet SmartROC CL förbrukar i genomsnitt 45 % mindre bränsle jämfört med sänkhammarborrning. Detta gör stor skillnad för ekonomin eftersom borriggarna i Terrafame används dygnet runt, måndag till lördag. Ergonomi Operatörer tillbringar långa arbetspass i hytten och därför är det viktigt med goda arbetsförhållanden. SmartROC CL har en funktion för automatisk drift och i manuellt läge är styrreglagen enkla att hantera. Ljudisoleringen ger en behaglig arbetsmiljö vilket gör att operatören kan lyssna på exempelvis ljudböcker eller musik under arbetet. Uppdateringar i realtid Inom gruvbranschen finns ett stort antal företag och entreprenörer som ingår i ett gemensamt molnbaserat kommunikationssystem. SmartROC CL-riggen bidrar med viktig information om förhållandena i berget där den borrar och delar med sig av detaljer om bland annat kvaliteten på berget i gruvans olika områden. Säkerhet på arbetsplatsen Genom sprängning, då man drar nytta av de högkvalitativa borrhål som produceras av SmartROC CL, skapar man jämna väggar och minskad risk för rasbrytning. Det ambitiösa säkerhetsarbetet inom detta område gynnas av den smarta informationen från SmartROC CL.

Finland Internationell SmartROC CL Avdelningen för ovanjords- och prospekteringsborrning Kundberättelse

Relaterade berättelser