Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Rigs at Ravenswood mine

Staden som formade en gruva

23 november 2023

Ravenswood har grävt upp guld ur marken i över 150 år. Men den här lilla australiensiska staden har nu fungerat som inspiration till en mycket modern, samhällsmedveten typ av gruvdrift – och en ny, innovativ sprängborrmaskin från Epiroc.
Ravenswood builing

Pittoreska trähus i kolonialstil. Snygga tegelpubar i Queen Anne-stil. Blomstrande bougainvillea- och julstjärneträd. Ravenswood skulle kunna vara nästan vilken australiensisk småstad som helst. Nästan – om man bortser från den enorma vallen bara några meter från stadens södra utkant. Man ser den när man närmar sig staden norrifrån – svindlande och runt 30 meter hög. Den följer huvudvägens mjuka kurva österut och sedan söderut.

 

Det finns andra gruvstäder som är gamla mellanlagrings- eller handelsplatser som har växt till små samhällen. Men Ravenswoods relation till sin guldgruva är mer symbiotisk än de flesta. Den har existerat i ett och ett halvt sekel, och varje gång gruvan förändras förändras denna vackra lilla stad med den.

 

Den senaste förändringen ägde rum i slutet av 2020 när dagbrottet Buck Reef West invigdes. Här är verksamheten igång dygnet runt bara några hundra meter från staden. Det är förklaringen bakom den enorma vallen, som eliminerar buller och lätta föroreningar – men också förklaringen bakom en helt ny Epiroc-sprängborrmaskin som arbetar bortom väggen och som har utvecklats specifikt för den här anläggningen.

 

Overview Rawenswood mini

Gruvdrift har förekommit i Ravenswood sedan guldgrävarna först samlades i området 1868 för att vaska guld. I dag finns här en enorm dagbrottsverksamhet som drivs av Ravenswood Gold med målet att producera över 200 000 uns guld per år. Men gruvdrift i den här omfattningen så pass nära intill en levande stad innebär att det krävs strikta miljöbegränsningar. När långvariga Epiroc-kunden Roc-Drill tog hem borrningskontraktet vid Buck Reef West behövde de åta sig att efterleva strikta bullerkrav.

 

”Det som skiljer den här guldgruvan från andra är den miljöpåverkan vi har att hantera, särskilt eftersom staden ligger så nära", berättar Roc-Drills VD Nigel Deveth. ”Därav nyckeltalen gällande bullerbegränsning och det [Ravenswood Gold] måste göra för att få sin licens att överensstämma med min.”

Bullerbegränsningar

Utmaningen bestod av två dimensioner. Roc-Drill behövde inte bara köpa in sprängborrar som uppfyllde bullerkraven, utan även hitta tillräckligt många av dem för att kunna uppfylla de avtalade kraven på antal meter, samtidigt som den globala leveranskedjan var begränsad på grund av pandemin. Nigel Deveth och hans team dirigerade omedelbart om leveransen av tre Epiroc SmartROC T40-riggar utrustade med bullerreduktionssatser, som egentligen var på väg till Nya Zeeland, för att kunna påbörja arbetet i det nya dagbrottet. Satserna bidrog till att minska bullret vid borrning och stångbyten med otroliga 10 decibel. Men med tiden skulle Roc-Drill behöva en borrmaskin med högre kapacitet och samma bullerdämpningskapacitet.

 

”Vi visste att vi kunde påbörja arbetet med T40”, säger Deveth. ”Men det var inte den borrmaskin vi helst ville ha storleksmässigt. Jag ville gå över till en större bormaskin. Jag ville behålla de hydrauliska pelarborrarna, men jag ville ha mer luft och större dammavskiljare.”

 

Det var Nigel Deveth själv som så småningom kontaktade Epiroc – ett företag som han en relation med sedan 35 år tillbaka – för att föreslå en lösning.

 

”Jag sa: 'Skulle vi inte kunna kombinera framdelen från en T40 med bakdelen från en T45?'”, berättar Nigel. De sa: ”Jo, absolut, det är en utmärkt idé. Vi kör på det.”

Hybridlösning

David Green, Account Manager för östra Australien, skötte samarbetet med Roc-Drill medan Craig Marsh, Business Line Manager för Australiens Surface Division, samarbetade med Epirocs produktföretag i Örebro för att utveckla en lösning där bomenheten och bullerreduktionssatsen som var konstruerade för en T40 monterades på en större SmartROC T45-bärare. Den nya riggen skulle ha högre kapacitet, med en motor 250 kW i stället för en på 168 kW, och en kompressor på 223 liter per sekund i stället för en på 153 liter per sekund, men med T40:s relativt lätta bullerreduktionssats. Den modifierade T45 skulle kunna erbjuda samma borrningsprestanda och produktivitet och ha samma klassledande bränsleeffektivitet och utsläppssiffror, vilket gav den ännu bättre mijlöprestanda.

 

”Den gör enorm skillnad vad gäller ljudnivån”, säger Stewart Prince, Epirocs regionchef för Mount Isa och Townsville. ”Särskilt på natten när det är tyst och lugnt i övrigt. Då märker man skillnaden jämfört med en rigg som inte har bullerdämpning.

 

Vi arbetar inte med så många bullerdämpade borrmaskiner i norra Australien, eftersom det helt enkelt inte behövs där. Då befinner vi oss i en miljö där det inte spelar någon roll. Men självklart är det viktigt här i Ravenswood eftersom gruvdriften sker så nära inpå staden.”

 

Insidan av Buck Reef West Pit utgör en stark kontrast till pubarna och stugorna några meter därifrån på andra sidan om vallen. På bara några månader har Ravenswood Gold och dess entreprenörer, däribland Roc-Drill, effektivt skapat ett långt, plant dagbrott. En skvadron av Roc-Drills T40- och T45-sprängborrmaskiner från Epiroc kryper fram över landskapet söderut, medan grävmaskiner bakom dem lastar en oändlig rad dumprar från en del av dagbrottet där man nyligen sprängt. När man blickar ut över all denna aktivitet får man känslan av att Ravenswood Golds ambitioner för gruvan är i goda händer.

 

Operatören Craig Saxby tar en liten paus från arbetet i gropen för att demonstrera kapaciteten hos sin dämpade SmartROC T45. Bullerdämpningssatsen är förvånansvärt enkel – en vertikal serie hydrauliskt styrda luckor som omgärdar mastenheten.

 

Man märker helt klart skillnad, särskilt när man har dörren stängd", säger Craig Saxby. ”Man hör knappt ett ljud. Hytterna är riktigt bra redan som de är, men bullerdämpningen gör allt ännu bekvämare.”

 

Craig vet vad han pratar om. Skillnaden mellan hans dämpade rigg och en T45 av standardtyp i närheten är anmärkningsvärd. Craigs rigg är så tyst att man skulle kunna stå precis intill hytten utan att behöva öronproppar. Craig Saxby förklarar att det också är relativt enkelt att underhålla satsen: operatören vrider helt enkelt bommen horisontellt och öppnar satsens luckor för enkel åtkomst. Luckorna av aluminium har också andra fördelar. Bland annat begränsar de miljöpåverkan i händelse av spill av förbrukningsmaterial.

Enkla att styra

Climbing the ladder SmartROC

”Dessa Epiroc-riggar är mycket enkla att styra och ergonomiska”, säger Craig Saxby. ”Alla reglage är lättåtkomliga... [bullerdämpade] T45 är en fantastisk rigg. Den är kraftfull och slår i ett hål snabbt.”

 

Roc-Drill planerar att så småningom ha 11 bullerdämpade borrar på plats – något som Nigel Deveth räknar med kommer att vara världens största maskinpark med ljuddämpade borrar.

”Det har varit en utmaning att arbeta med en maskinpark med dämpade riggar”, berättar Roc-Drills projektledare Corey Poulson. ”Det innefattar många externa delar. Men de har fungerat bra, tillgängligheten har varit fantastisk, och med den support vi får genom Epiroc har vi kunnat hålla riggarna igång över 90 procent av tiden.”

 

Men Ravenswood Gold och deras entreprenörers omsorg om den omgivande staden handlar inte enbart om att nå en massa mijönyckeltal.

”Det är väldigt viktigt, men sedan har vi också engagemanget i samhället”, säger Ravenswoods Gold Mining Manager David Plowman. ”Vi är gäster här. Roc-Drill har varit väldigt bra på det området. De har hjälpt oss att samla in pengar till skollotteriet och en del andra projekt.”

 

Det är förståeligt. Nigel Deveths personliga koppling till Ravenswood sträcker sig tillbaka till 1983, då hans pappa var chef för North Queensland Gold, som bröt stenhögar som blivit kvar från en tidigare period av underjordsarbeten. Att ta hem kontraktet för sprängningsborrning i Buck Reef West handlade om cirkelslutning.

 

”För oss är samhället mycket viktigt”, säger Nigel Deveth. ”Det handlar om att skapa jobbtillfällen för lokalbefolkningen eller hjälpa dem med fortbildning, och vi engagerar oss mycket i skolan. Vi har ett bås på rugbystadion och säljer lotter ... Ska du vara en del av samhället måste du engagera dig i det. Det är helt enkelt det rätta att göra ur ett socialt perspektiv.”

 

”Företag som Roc-Drill är villiga att vara med och stödja samhället och skolan, oavsett om det rör sig om lotterier eller att bygga lådbilar till ett lådbilsderby som nyligen anordnades”, säger Bianca Byers, som länge varit bosatt i Ravenswood och är medlem i föräldra- och medborgarföreningen. ”Man har aldrig ont om stöd och hjälpredor. Det kan handla om allt från att hjälpa till med ogräsbekämpning till att dyka upp på våra evenemang.”

 

”Vi fungerar som ett nav som skapar kontakt med till exempel trädgårdsföreningen eller historieföreningen, så det är roligt när Roc-Drill och andra företag vill haka på och stärka den samhörigheten.”

Australien SmartROC T45 2022 Stenbrytning Gruvindustri Yta Avdelningen för ovanjords- och prospekteringsborrning SmartROC T40 Kundberättelse

Relaterade berättelser