Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Close
Illustration av dagbrott med nätverk

Optimering och uppskalning av nätverk inom gruvdrift – en guide

Hur kan gruvoperatörer bygga ett telekommunikationsnätverk som fungerar både i dag och i morgon? Nigel Slater, Director of Business Development på Epiroc (3D-P), delar med sig av praktiska strategier som hjälper gruvoperatörer att utforma ett nätverk som stödjer långsiktiga planer för digitalisering och automation.

Key takeaways att tänka på: - Ett nätverk bör matcha gruvplatsen och gruvdriftens tekniska kompetens. - Gruvföretag behöver ett nätverk som passar deras planer för tre till fem år framåt i tiden. - Livslängden på gruvdriftens nätverk beror både på fysiskt slitage och ett växande behov av data. - Med ett balanserat tillvägagångssätt kan gruvoperatören bygga ett nätverk som stödjer både nuvarande och framtida behov.

Hur bör gruvoperatörer planera för sina behov av nätverkskapacitet?

När du utformar ditt nätverk finns det två viktiga frågor att ställa när det gäller dina behov. Den ena är vad din nätverkskapacitet behöver idag och i framtiden? Sedan måste du överväga om du verkligen vill ha den mest trendiga och moderna tekniken, som 5G – och det motsvarande antalet tekniska utmaningar det innebär.

 

När det gäller kapacitet behöver du veta vad du vill göra med ditt nätverk. Det är den första delen av din behovsanalys. Du måste ta hänsyn till minst de kommande fem åren av din gruvplan, inklusive hur dina gruvor och tippfickor kommer att växa och förändras. Du behöver också veta hur din automatiseringsfärdplan ser ut under de kommande två till tre åren. 

 

Fjärrstyrning och autonomi är områden där det krävs omfattande dataanalys. Om det är din ambition behöver du ett riktigt kapabelt nätverk, vilket en mobil lösning (åtminstone delvis) kan leverera. Du kan därför välja att bygga för sådan kapacitet även om du inte behöver den här och nu. Övergången blir då mycket enklare när du skaffar ett nytt dagbrott eller köper en ny applikation.

Vilka anläggningsspecifika faktorer bör gruvoperatörer ta hänsyn till när de utformar sitt mobila nätverk?

Det viktigaste att tänka på är att mobila nätverk är utformade för konsumenter – tusentals av dem i stora, öppna utrymmen – som i första hand laddar ned information från nätverket. Det är på ett sätt jämförbart med dagbrott, där det finns öppna ytor, stora täckningsområden och många anslutna maskiner. Skillnaden är att en stor del av datan överförs uppåt, från gruvmaskinen till nätverket.

 

I gruvor täcks ett litet område och även här överförs större delen av datan uppåt. Data överförs från kameran på maskinen till nätverket. Det är inte så vi vanligtvis använder mobila nätverk som konsumenter. Vid arbetsytan tvingas du antingen placera din nätverksutrustning längre bort för att skydda den mot skador, vilket omvänt kan påverka anslutningen till din fjärrstyrda borrmaskin. Eller så måste du hitta på ett alternativt sätt att hantera detta på, till exempel trådlös nätning av dina nätverksenheter eller installation av kostnadseffektiva nätverkskomponenter som går snabbt och enkelt att byta ut.

Vilken är den typiska livslängden för ett gruvnätverk?

Att försöka förutsäga livslängden för ditt specifika nätverk är en intressant uppgift. I grund och botten beror den på två faktorer. Den ena är helt enkelt den fysiska aspekten av gruvdriften och det slitage som nätverksinfrastrukturen kommer att utsättas för.

 

Den andra faktorn är lanseringen av nya produkter på marknaden. Under en tidsram på fem till sju år kommer tekniken att förbättras och gamla produkter kommer att bytas ut mot nya. Så när nätverket blir äldre och tekniken börjar bli gammal kommer de flesta företag att säga: ”Hej, vi vill göra en uppdatering eftersom det finns ny teknik och vi kan göra fantastiska saker med den.” 

Hur framtidssäkrar du ditt nätverk så att det är möjligt att skala upp det?

Genom att ta hänsyn till alla ovan nämnda punkter kan du i förväg utforma den kritiska infrastrukturen i ditt nätverk för att främja framtida tillväxt. Det är mycket enklare att montera saker på ett 40 meter långt torn i samband med det första nätverksprojektet än att göra det tre år senare när man behöver öka sin kapacitet.

 

Även om din första impuls kan vara att skaffa den senaste och bästa nätverkstekniken måste man komma ihåg att ny teknik innebär nya utmaningar, särskilt när det gäller underhåll och drift. Du bör också förstå att de verkliga användningsfallen inom gruvdrift som fullt ut kan utnyttja 5G och den teknik som det möjliggör fortfarande håller på att växa fram. 

 

Huruvida du behöver LTE, 5G eller en hybridlösning eller ej för att uppfylla dessa behov beror på många faktorer. Med en pragmatisk och balanserad genomgång av platsspecifika krav, dina nuvarande databehov och dina planer för de kommande åren kan du bygga ett relativt framtidssäkert nätverk som ger mesta möjliga värde för pengarna. 

 
Nigel Slater, ​​Director of Business Development på Epiroc i 3D-P

Nigel Slater, ​​Director of Business Development på Epiroc i 3D-P

Nigel Slater

Nigel Slater, Director of Business Development på Epiroc (3D-P), är senior ledare och strategisk chef för relationer, både med kunder och internt, med sikte på att öka marknadsandelen genom partnerskap. Nigel Slater är baserad i Brisbane i Australien och har omfattande erfarenhet inom många teknikområden och inom både privata och offentliga organisationer. 


3D-P

3D-P gör det möjligt för gruvarbetare att frigöra och få tillgång till sina kritiska data närmast i realtid för att kunna fatta smartare beslut. 3D-P är ett privatägt företag som grundades 1996 av ett team bestående av experter på gruvdrift och positioneringsteknik. Företaget skapades för att föra in innovativt tänkande och ny teknik i gruvindustrin. 3D-P har sedan dess utvecklats för att kunna användas i flera industriella utomhusmiljöer runt om i världen. Under 2021 förvärvades 3DP av Epiroc för att stärka deras oberoende teknikerbjudande och för att stödja kunderna under deras digitaliseringsresor. Ta reda på mer på www.3d-p.com

Connectivity Digitalization Mining Article