Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

For career pages

Jitendra Bhamare | Assembly Engineer

”En vanlig arbetsdag för mig är fylld av olika aktiviteter; överraskningar, skoj och många gånger utmaningar – vilket jag älskar. När jag ställs inför utmaningar innebär det att jag måste min bekvämlighetszon, tvingas vässa mina färdigheter och att spelreglerna förändras. Det inspirerar mig att göra det omöjliga möjligt.”

Assembly Engineer Jitendra Bhamare ser till att borriggarna i Nashik i Indien monteras i tid. Förra året nådde han och hans team den högsta produktionsnivån någonsin, men han har redan bestämt sig för att gå vidare.

 

”För mig som Assembly Engineer består det dagliga arbetet av produktionsplanering, materialplanering, kvalitetsfrågor, uppföljningar och resursallokeringar. Jag är också en del av ett nytt produktutvecklingsteam och vårt främsta fokus ligger på att uppfylla de månatliga produktionsmålen, använda optimal kapacitet och uppnå högre effektivitet”, säger Jitendra.

 

"Det finns en enorm kreativitet i mitt dagliga arbete. Fixturutveckling, processinställningar och kompetensuppbyggnad i mitt team är några av de områden där jag kan använda min kreativitet för att utföra mina dagliga aktiviteter på ett smidigare och effektivare sätt”, tillägger han.

”Den största utmaningen i mitt arbete är att nå de månatliga produktionsmålen. Kundernas behov blir allt mer krävande och produktionsmålen växer. För att tackla denna utmaning har vi infört flödesmontering i vår produktionslinje. Under arbetet med en månatlig produktionsplan tar vi hänsyn till leveransplan, kapacitet och materialinflöde för respektive månad. För att säkerställa ett smidigt monteringsflöde ser vi till att arbetsbelastningen fördelas jämnt mellan alla montörer. Vår ledning har gett oss ett enormt stöd i etableringen av denna produktionsflödesmontering. Det bidrog definitivt till att vi nådde den högsta produktionen av borriggar från produktföretaget Nashik, jämfört med tidigare år”, tillägger Jitendra.

 

Jag anser dock att rekord är till för att slås, och med engagemang och beslutsamhet siktar vi på ännu bättre prestationer under de kommande åren. Jag antar alltid nya utmaningar och jag är säker på att vi kommer att fortsätta att uppnå en riggkvalitet i världsklass som är helt kundorienterad och värdeskapande för alla intressenter hos Epiroc”, avslutar han.