Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Epiroc visar prov på kraft och precision

när de demonstrerar borraggregatet SmartROC C50

1 januari 2015

Ett ovanjordsborraggregat som erbjuder den gyllene kombinationen av råstyrka och hög precision. Det är konceptet bakom Atlas Copcos SmartROC C50 som vi i år visar upp på Bauma 2016.
För många stenbrottsföretag och -entreprenörer är borraggregatet SmartROC C50 från Atlas Copco en perfekt kombination av kraft och precision – och det med goda skäl.

Den här riggen, som kommer att visas upp på 2016 års Bauma-mässa i München i Tyskland (11–17 april), har visat att den kan kombinera högt borrsjunk med överlägsen hålkvalitet i världens mest krävande förhållanden.

Aggregatet är utvecklat för hål på 89–140 mm och pallborrning med hög produktion i sten- och kalkstensbrytning samt selektiv ovanjordsbrytning. Aggregatet är även känt för att vara extremt bränsleeffektivt, och i vissa fall minskar bränslekostnaderna med så mycket som 50 procent.

"Hög kraft och precision är inte enkelt att kombinera när det gäller pallborrning av hög kapacitet, men SmartROC C50 erbjuder verkligen det bästa av två världar. Tillsammans med borrsträngsystemet COPROD ger det överlägsen hålkvalitet med raka och släta väggar."

Marcus Leü ,Produktchef på avdelningen Surface and Exploration Drilling i Sverige
En bidragande anledning till den höga hålkvaliteten är den justerbara spolluften. Möjligheten att anpassa spolluften under pågående borrning eliminerar risken för att förstöra hålväggen genom överspolning. Detta sparar i sin tur också bränsle och minskar slitaget på komponenterna.

Men det är i sökandet efter enhetlighet i borrprojekten som SmartROC C50 visar sin styrka. Med ROC Manager-programvaran kan man till exempel planera varje omgång i förväg och det valfria hålnavigeringssystemet (HNS) gör det möjligt att lokalisera, påhugga och borra varje hål i mönstret med högsta precision.

Resultaten för varje borrprojekt samlas dessutom automatiskt in och loggas, och det ger värdefull data som kan användas för att förbättra hela brytnings- eller gruvdriftsprocessen.

Andra funktioner som automatisk matarinriktning, vilket säkerställer korrekt hållutning, och automatiskt rörplockning spelar också en stor roll för att säkerställa att varje hål borras exakt som planerat, gång på gång, och att satserna sprängs rätt för att uppnå önskad stenfragmentering.

Vid Bauma 2016 visas SmartROC C50 i Atlas Copcos utomhusmonter 1108.
För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Hjerpe, produktchef
Mobil: +46 (0)70 265 3486 E-post: mattias.hjerpe@se.atlascopco.com
Cecilia Widegren, kommunikatör
Mobil: +46 (0)70 676 2022 E-post: cecilia.widegren@se.atlascopco.com
Surface and Exploration Drilling är en division inom Atlas Copcos affärsområde Gruv- och bergbrytningsteknik. Den utvecklar, tillverkar och marknadsför utrustning för prospekteringsborrning för olika tillämpningar i civil och geoteknisk konstruktion, stenbrott och gruvor såväl ovan som under jord över hela världen. Atlas Copcos starka fokus på innovativ produktutveckling och servicesupportsystem ger kunden ökat värde. De största produktionsenheterna finns i Sverige, Italien, Indien, Japan och Kina. Divisionens huvudkontor ligger i Örebro.

2015 Internationell Nyheter Riggar för ovanjordsborrning Produkt

Fler nyheter om detta ämne