Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Close

Fjärrkontrollstation för säkrare ovanjordsborrning

22 december 2015

Atlas Copcos BenchREMOTE på mässan Bauma 2016
Ovanjordsborrare som arbetar i farliga miljöer behöver inte längre stoppa arbetet om situationen blir lite för riskabel. Man kan helt enkelt kliva ut ur riggen, hitta en säkrare plats och återuppta borrningen. Med säkerhet som högsta prioritet har Atlas Copco tagit fram ett system som gör det möjligt att köra pallborrningsaggregat på avstånd i dagbrott eller stenbrott. Den mobila kontrollstationen BenchREMOTE är utvecklad med farliga miljöer i åtanke och kommer att visas på 2016 års Bauma-mässa i München i Tyskland (11–17 april). BenchREMOTE är särskilt framtagen för användare av företagets borreggregat SmartROC D65 och SmartROC D60 på arbetsplatser där bergväggarnas stabilitet kan vara tveksam. BenchREMOTE kan användas upp till 100 m från borrområdet och 30 m ovanför riggens position. BenchREMOTE-stationer använder ett videokamerasystem, vilket ger en komplett översikt av borrningen på arbetsplatsen. Dessutom är skärmen, joysticken och kontrollkonsolen identiska med riggens. Kommunikationen sker via ett Wi-Fi-nätverk, vilket gör det oberoende av lokal nätverksinfrastruktur och stationen kan installeras i ett fordon, på en släpvagn eller inne i en container. Ett exempel på detta är järnmalmsgruvan Savage River på Tasmanien. Gruvan ligger i en region med ofta återkommande och kraftig nederbörd som ibland hotar väggarnas stabilitet. Här används en BenchREMOTE-enhet som är monterad i ett fordon för att styra gruvans SmartROC D65 vid behov. Den är särskilt användbar vid liggarborrning, då den gör det möjligt att placera mataren närmare väggen utan fara för operatören. Utöver de uppenbara säkerhetsfördelarna har BenchREMOTE även potentialen att öka produktiviteten eftersom den kan styra upp till tre borraggregat parallellt. En förutsättning för BenchREMOTE-borrning är att dess tillhörande SmartROC D65 eller SmartROC D60 är utrustad med Atlas Copcos hålnavigeringssystem (HNS). Alla befintliga SmartROC D65-riggar som saknar denna funktion kan uppgraderas för att fungera med BenchREMOTE. Vid Bauma 2016 kan du se och prova BenchREMOTE i Atlas Copcos utomhusmonter 1108.
För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Hjerpe, produktchef
Mobil: +46 (0)
70 265 3486 E-post: mattias.hjerpe@se.atlascopco.com
Cecilia Widegren, kommunikatör
Mobil: +46 (0)70 676 2022 E-post: cecilia.widegren@se.atlascopco.com
Surface and Exploration Drilling är en division inom Atlas Copcos affärsområde Gruv- och bergbrytningsteknik. Den utvecklar, tillverkar och marknadsför utrustning för prospekteringsborrning för olika tillämpningar i civil och geoteknisk konstruktion, stenbrott och gruvor såväl ovan som under jord över hela världen. Atlas Copcos starka fokus på innovativ produktutveckling och servicesupportsystem ger kunden ökat värde. De största produktionsenheterna finns i Sverige, Italien, Indien, Japan och Kina. Divisionens huvudkontor ligger i Örebro.

2015 Internationell Nyheter Riggar för ovanjordsborrning Produkt

Fler nyheter om detta ämne