Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

PowerROC D45 – en nytt mångsidigt borraggregat för Kina

11 februari 2015

Ett nytt, enkelt sänkborrhammaraggregat som uppfyller kraven från bergmaterials- och kalkstensborrentreprenörer och stenbrottsägare i Kina finns nu tillgänglig från Atlas Copco för mångsidig användning för ett hålområde på 90–130 mm.
Den kallas för PowerROC D45 och är en sänkhammarborrigg (DTH) med ett direktstyrningssystem och ett hålområde på 90–130 mm, vilket täcker de mått som landets borrare vanligen använder.

"Hålområdet täcker tillämpningarna i de flesta av dagens stenbrott och kalkstensbrott, och 115 mm är den populäraste håldiametern. Den här riggen lämpar sig därför perfekt för den storleken och är också utomordentligt lätt att använda och underhålla."

Weiwen Xu ,produktchef för Atlas Copco ovanjordsaggregat i Nanjing
Atlas Copco förutspår att den nya riggen inom en snar framtid blir populär hos entreprenörer och stenbrottsägare eftersom den kombinerar hög driftsäkerhet tack vare få elektriska komponenter med ökad kapacitet utan extra arbetskostnader jämfört med pneumatiska riggar, och ger en hög säkerhetsnivå och bra miljövård. Den här konstruktionen med direktstyrning kräver mindre underhåll, vilket leder till hög tillgänglighet. Riggen har dessutom ett automatiskt rörhanteringssystem samt ger en jämn och tillförlitlig borrning och en bra arbetsmiljö tack vare sin ergonomiskt designade hytt och effektiva dammuppsamlingssystem. PowerROC D45 har en 232 kW-motor och en väl beprövad Atlas Copco-enstegskompressor med ett arbetstryck på 17 bar. Weiwen Xu avslutar med att säga att PowerROC D45 ger tillförlitliga prestanda tack vare den beprövade tekniken bakom Atlas Copcos framgångsrika hydrauliska ovanjordsborrprodukter.
Surface and Exploration Drilling är en division inom Atlas Copcos affärsområde Gruv- och bergbrytningsteknik. Den utvecklar, tillverkar och marknadsför utrustning för prospekteringsborrning för olika tillämpningar i väg- och vattenbyggnad och geoteknisk konstruktion, stenbrott och gruvor såväl ovan som under jord över hela världen. Atlas Copcos starka fokus på innovativ produktutveckling och servicesupportsystem ger kunden ökat värde. De största produktionsenheterna finns i Sverige, Italien, Österrike, Indien, Japan och Kina. Divisionens huvudkontor ligger i Örebro.

2015 Internationell Nyheter Riggar för ovanjordsborrning Produkt

Fler nyheter om detta ämne