Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Nya Scooptram-skopan med kraftigare stål är starkare än någonsin

11 maj 2015

En uppgraderad version av GET-systemet (Ground Engaging Tools), utformat för Scooptram-lastare, har genomgått noggranna tester hos gruvarbetare i Sverige – och nu är resultaten färdiga. Tack vare en mer tålig stålsammansättning har systemets livslängd förlängts med 30-40 %.
En ny uppgradering av GET-systemet för underjordslastare från Atlas Copco har fått mycket beröm i Sverige efter ett fälttest nyligen. GET-skopan testades under 18 månader vid Lovisagruvan, en zink- och blygruva i mineralrika Bergslagen.
GET system - side view
Johannes Turesson, produktchef Parts & Kits på Atlas Copco, förklarar att försöksområdet var perfekt tack vare den smala bredden på 3,5 m och branta, slingrande ramper med snäva kurvor. Den stora fördelen med GET är att löstagbara slitdelar är fastskruvade på skopans kant och lätt kan bytas ut när de blir slitna.

"Under testerna kunde vi se alla våra målsättningar med det nya GET-systemet förverkligas. Bland annat bättre inträngning i högar, lång livslängd, enkelt underhåll, kortare driftstopp och lägre total ägandekostnad."

Johannes Turesson ,Produktchef Parts & Kits, Atlas Copco

Högklassigt stål, längre livslängd

Lastskopor måste tåla hård belastning vid utlastning. Efter omfattande forskning har en uppgraderad, robustare stålsammansättning tagits fram, som har gett mindre slitage och 30–40 procent längre livslängd. Slitagemönstret är också jämnare än tidigare. Vid service av det nya GET-systemet kan byte av delar som hörnskydd nu göras på en bråkdel av tiden jämfört med de svetsade slitdelarna på konventionella skopor. Kortare driftstopp och kostnadsbesparingar märktes också under testet.

GET ger bättre inträngning, vilket innebär att mindre kraft behövs för att bearbeta en malmhög. Detta minskar energiförbrukningen, minskar slitaget på däcken och förbättrar arbetsmiljön. GET-skopan kan användas med lastarna Scooptram ST7 och Scooptram ST1030, och kommer successivt att göras tillgänglig för alla Scooptram-modeller under 2016.
För mer information, vänligen kontakta:
Johannes Turesson, produktchef Parts & Kits, Mining and Rock Excavation Service
+46 (0)19 503 1303
johannes.turesson@se.atlascopco.com
Malin Wahlén, kommunikation, Mining and Rock Excavation Service
+46 (0)72 522 9718
malin.wahlen@se.atlascopco.com

Fler nyheter om detta ämne