Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Ett banbrytande borraggregat för en banbrytande kund

Det krävs mod och beslutsamhet för att vara en ledare. Uppländska Berg, ett svenskt borrnings- och sprängningsföretag, har båda.

3 mars 2017

Nyligen lanserade Atlas Copco en uppdaterad version av ovanjordsborraggregatet FlexiROC T30 R. Det funktionsspäckade borraggregat fick benämningen Construction Edition, som syftar på dess överlägsenhet vid arbeten i stadsmiljö. Fokus ligger på operatörens arbetsmiljö och omgivningen, med funktioner som ljuddämparsats, nytt dammuppsamlingssystem (DCT), påshanteringssystem och alternativ för vattendimma.

FlexiROC T30 R Construction Edition är det enda borraggregatet i världen, i sin klass, som kombinerar alla dessa alternativ och funktioner. Uppländska Berg var det första företaget som tog emot borraggregatet, och under ett besök vid Atlas Copcos avdelning Surface and Exploration Drilling i Örebro nyligen fick de möjlighet att bekanta sig med borraggregatet och se anläggningen.

”Det var första gången jag besökte fabriken och det var intressant att se våra riggar på plats och att lära sig mer om Atlas Copcos planer för framtiden”, säger Uppländska Bergs VD Robin Karlsson.

Han fortsätter: "Det var också nyttigt och viktigt att vi fick chansen att ta upp våra tankar och frågor gällande maskinen direkt, vilka i huvudsak fokuserade på arbetsmiljön och naturen.”

Ljuddämparsatsen kan minska bullernivåerna med så mycket som 10 dB, vilket är betydande vid arbete i stadsbebyggelse. Det nya, högpresterande dammuppsamlingssystemet (DCT) har ett intelligent rengöringssystem som säkrar sugeffekten under alla förhållanden. Systemet kan också utrustas med ett påshanteringssystem som minskar dammnivåerna ytterligare. Alternativet för vattendimma förhindrar att damm läcker ut i luften genom att binda det till vatten.

Uppländska Berg kommer att använda sina två nya borraggregat FlexiROC T30 R för kontrakt och projekt i tätbefolkade områden, där några av riggens viktigaste nya funktioner kommer att komma väl till hands. Företaget är fast beslutet att förbättra sina operatörers arbetsmiljö och omgivningen utan att kompromissa med lönsamheten. FlexiROC T30 R Construction Edition är ett stort steg mot hållbar produktivitet.
Uppländska Berg with silence kit rig

Uppländska Berg med sin ljuddämparsatsutrustade FlexiROC T30 R Construction Edition

Om du vill ha mer information kontaktar du:

Marcus Leü, Global Product Manager
Mobil: +46 (0)72 725 98 35
E-post: marcus.leu@epiroc.com

Fredrik Ternström, Project Manager – Brand Communication
Mobil: +46 (0)19 670 7377
E-post: fredrik.ternstrom@epiroc.com

FlexiROC T30 R – utgåva för konstruktionsarbeten Internationell FlexiROC T25R för konstruktionsarbeten Produkt 2017 Pressmeddelande

Relaterade berättelser