Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Close
Boomer S10 S freecut, front left view, wide angle, 3D image

Epirocs nya Boomer S10 S möjliggör ett stort kliv framåt när det gäller kostnadseffektivitet och produktivitet inom gruvutveckling

30 maj 2022

Kvalitet och extrem noggrannhet innebär stora kostnadsbesparingar. Som världens första automatiserade enbomsjumborigg för det lilla segmentet tänjer Epirocs nya Boomer S10 S på gränserna för vad man kan förvänta sig av en ortdrivningsrigg.

Boomer S10 S erbjuder nästan kirurgisk precision vid borrning och stora kostnadsbesparingar under hela cykeln – allt tack vare att den är världens första jumbomodell med en bom och Epirocs riggstyrsystem. De konsekventa, repeterbara och kvalitetssäkrade resultaten möjliggörs av avancerad automatisering, operatörsstödfunktioner och digitala borrplaner.

 

”Med Boomer S10 S som vårt senaste tillskott är vi stolta över att kunna erbjuda en hållbar automatiserad drift för det lilla segmentet, med ett komplett sortiment av automatiserade riggar för ortdrivning, produktionsborrning och bergförstärkning under jord”, säger Sarah Hoffman, VP Sales & Marketing på Epirocs Underground-division.

Kvalitet innebär stora kostnadsbesparingar

Nya Boomer S10 S kompromissar aldrig med kvaliteten – någonsin. Och i det här fallet innebär hög kvalitet kostnadsbesparingar i form av slitage på bergborrverktyg, reservdelar och annat förbrukningsmaterial. Jämfört med traditionella, icke-automatiserade enbomsjumboriggar minskar Boomer S10 S förbrukningen av förbrukningsmaterial med 30 %1 samtidigt som underhållskostnaderna sänks med 12 %2.

Det stora värdet av automatisering

Boomer S10 S in underground mine, 3D image

Tack vare de digitala borrplanerna och Epirocs riggstyrsystem är borriggen perfekt inriktad i orten för att optimera precisionen, vilket ger mindre över- och underborrning och längre dragrundor.

 

"Riggstyrsystemet ger borrningsprecision som vida överträffar det mänskliga ögonmåttet. Det är högkvalitativ produktion från början till slut, och en viktig milstolpe inom gruvutvecklingen”, säger Niklas Berggren, global produktchef för ortdrivningsutrustning på Epiroc.

 

Vid tillämpning av metoden High Performance Development – ett arbetssätt som tillämpas under hela borrcykeln – erbjuder Boomer S10 S upp till 25 % fler utvecklingsmätare3 jämfört med traditionella enbomsjumboriggar. Den totala cykeltiden minskar tack vare bättre draglängd, fragmentering och mindre behov av skalning.

 

”Det är en snöbollseffekt på produktiviteten: exakt borrning av hål innebär färre sprängämnen, mindre flagning och bättre tunnelprofiler. En bättre tunnelprofil innebär i sin tur mindre bergförstärkning och mindre slitage på alla maskiner i orten. Allt detta leder till avsevärda kostnadsminskningar samtidigt som produktiviteten och säkerheten ökar för alla inblandade", förklarar Niklas Berggren.

Tar ergonomin för operatörer till nya nivåer

Boomer S10 S är utformad för utmärkt ergonomi med lägre vibrations- och ljudnivå (< 75 dbA) och är en ren fröjd att använda för operatören. Förutom bättre sikt och en flerfunktionsjoystick ger Boomer S10 S högre komfort och avsevärt mindre arbete med strömförande delar.

Epirocs riggstyrsystem

Epirocs riggstyrsystem, RCS, implementerades för första gången 1998. Systemet används för att styra flera viktiga funktioner i Epirocs maskiner. Det möjliggör också flera automatiseringsfunktioner som ökar produktiviteten och effektiviteten och ger kostnadsbesparingar.

 

Besök webbplatsen för Boomer S10 S för mer information. Bilder kan hämtas från Epirocs mediagalleri.

För mer information, kontakta:

Niklas Berggren

Niklas Berggren, Global Product Manager Face Drilling Equipment, underjordsdivisionen

Telefon: +46 (0)705 672 577

E-post: niklas.berggren@epiroc.com

Ann-Sofie Andersson

Ann-Sofie Andersson, Global Manager Communications and Brand, underjordsdivisionen

Telefon: +46 (0)721 838 434

E-post: ann-sofie.andersson@epiroc.com

1Enligt en jämförelse mellan E2C, L2D och DT820-borr Jumbo på anläggningen i Mangalore.

2https://www.epiroc.com/en-ba/customer-stories/2021/rapid-mine-development-faster-and-better

3 https://www.epiroc.com/en-ba/customer-stories/2021/rapid-mine-development-faster-and-better

Boomer S10 S Ortdrivningsaggregat 2022 Borriggar Underjordiskt bergsschakt Internationell Pressmeddelande