Kundernas personuppgifter

Våra produkter kan samla in system- och händelseinformation som rör deras installation, konfiguration och drift, samt information som samlas in av våra produkter under deras normala drift. Denna information kan omfatta sensordata, utrustningsdata, energiförbrukningsdata, feldata, händelsedata, miljödata och andra interna och externa data samt information om produktanvändning och produktprestanda. I vissa fall kan denna information omfatta personuppgifter. Typen och omfattningen av den information som samlas in av våra produkter varierar beroende på produktens typ och funktion och vilken typ av tjänster de används för, i enlighet med tillämpliga lagar.

Läs mer om vårt arbete för att skydda din integritet: