Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Close
Boyles C6

Produktbeskrivning

Boyles C6/C6C-kärnborrningsrigg för ovanjordsborrning är kompakt och kraftfull för alla markförhållanden, terränger och miljöer. Riggens säkerhet och ergonomiska egenskaper inger förtroende och tillförsikt tack vare produktiv borrning, lång drifttid och minimala krav på underhåll. Med en borrdjupkapacitet på 1 211 meter i N-storlek är riggen den kärnborrningsrigg för ovanjordsborrning med djupast borrdjupkapacitet i sin klass. Boyles C6/C6C-riggen är optimerad för medeldjup borrning och gör det möjligt för dig att ta dig an alla prospekteringsjobb. Riggen Boyles C6/C6C kombinerar hög produktivitet med långa serviceintervaller. Riggen är utformad med säkerhet i åtanke, vilket minimerar risken för personskador under drift. CE-versionen för Boyles C6/C6C med Tier 4-/Stage V-motor finns också tillgänglig. 
Tekniska data

Huvudsakligt användningsområde

Surface exploration

Borrmetod

Surface core drilling

Borrdjupskapacitet (se anmärkning)

0 m - 1 824 m

Chuck, inre diameter

124 mm

Max. vridmoment

7 602 Nm

Matningskraft

60 kN

Dragkraft

138 kN

Max. stångstorlek

210 mm

Installerad effekt

168 kW

Styrsystem

Direct hydraulic

Anmärkning

Produktvariationer förekommer. Se broschyren för mer information.
Transportdimensioner (borraggregat)
Obs! Borrdjupskapaciteterna är endast avsedda som vägledande och avser vertikal nedåtriktad borrning. Epiroc kan inte garantera att dessa resultat kan uppnås under alla borrningsförhållanden. Mer information om tekniska specifikationer finns i broschyren. 

Nedladdningar 

Boyles C6