Välj borrvagnarna i Pit Viper-serien om teknik, produktivitet och lång livslängd för en minimal total ägandekostnad ingår i dina prioriteringar.

Det går inte att kompromissa när det gäller borrning av större hål i hårt berg. Du behöver ett kraftfullt rotationshuvud, en borrkrona som klarar hög belastning, en stor kompressor och en slitstark struktur som klarar av trycket.

• Rotationshuvudet med ett kraftfullt vridmoment på upp till 25,7 kNm, kompressorluftskapacitet på upp till 107,6 kubikmeter/minut och en borrkrona med en viktkapacitet på 56 700 kg gör det möjligt för PV-351 att snabbt kunna borra i hårt berg på ett balanserat och kraftfullt sätt.


• PV-351 finns i både diesel- och eldrivna versioner. De kan används på en gemensam borrplattform, vilket är idealiskt för gruvor som behöver flexibilitet för båda maskinerna. Det kallar vi servicevänlighet.


• PV-351 erbjuder överlägsen servicevänlighet med enkel åtkomst till filter och möjlighet att felsöka system och komponenter via riggstyrsystemet i hytten eller på distans från kontoret med Desktop Viewer-paketet (tillval).


• Med hjälp av mataren för enrörsborrning kan du borra hål på upp till 19,8 m med endast ett borrör, eller utföra skarvrörsborrning på upp till 41 m. Matarens smarta konstruktion ger dig även möjlighet att höja och sänka det med en fulladdad karusell och rotationshuvudet högst upp.


• Riggstyrsystemet är en inbyggd automatisk funktion som är en del av standardpaketet för borrning, och erbjuder både säkerhet och produktivitet. Med hjälp av riggstyrsystemet kan automatiserade funktioner som automatisk borrning och automatisk nivåutjämning utföras med föraren ombord. Du kan även fjärrstyra borrmaskinen utan förare med tillvalet Bench Remote-paketet. På så sätt kan samma förare hantera flera enheter på samma gång. Med Pit Vipers riggstyrsystem kan du i stort sett automatisera borrning helt, utan några förare i borrmaskinerna.