Tekniska specifikationer

Bärare, viktklass

20 t - 40 t

Servicevikt

2 000 kg

Product weight

1 750 kg

Nominal power

120 kW

Rotation speed

75 rpm

Optimum oil flow ³

205 l/min - 300 l/min

Maximalt vridmoment vid 350 bar

23 400 Nm

Max. cutting force @ 350 bar

65 000 N

Pick shaft diameter

30 mm

Number of picks

44

Max. oil flow @ 10 bar

320 l/min

Maximalt drifttryck

350 bar

  1. Vikten gäller endast för standardbärare. Eventuella avvikelser måste godkännas i samråd med Epiroc och/eller bärarens tillverkare före tillkoppling.
  2. Fäste med standardbits och medelstor adapterplatta.
  3. Flera motorvarianter tillgängliga för varje modell.