Tekniska specifikationer

Servicevikt

1 000 kg

Oljeflöde

85 l/min - 130 l/min

Arbetstryck

160 bar - 180 bar

Slagfrekvens

350 blows/min - 750 blows/min

Arbetsverktygets diameter

110 mm

Verktygets arbetslängd

570 mm

Bärare, viktklass

12 t - 21 t

Hydraulisk ineffekt, max.

39 kW

Garanterad ljudeffektnivå

120 LwAdB(A)


  1. Vikten gäller endast för standardbärare. Eventuella avvikelser måste godkännas i samråd med Epiroc och/eller bärarens tillverkare före tillkoppling. 
  2. Tillbehör med standardarbetsverktyg och medelstor adapterplatta. 
  3. SS-EN ISO 3744 i enlighet med direktiv 2000/14/EG

Fullständig information om måtten finns tillgänglig i säkerhets- och driftsinstruktionerna