Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

The MB 1500 Epiroc medium hydraulic breaker

Medeltung hydraulhammare

Den medeltunga hammaren är perfekt för demoleringsarbeten i betong och asfalt, sekundär stenbrytning och primär bergbrytning på byggarbetsplatser.
Tekniska specifikationer

Bärare, viktklass

17 t - 29 t

Servicevikt

1 500 kg

Arbetsverktygets diameter

135 mm

Verktygets arbetslängd

635 mm

Hydraulisk ineffekt, max.

46 kW

Oljeflöde

120 l/min - 155 l/min

Arbetstryck

160 bar - 180 bar

Slagfrekvens

330 blows/min - 680 blows/min

Garanterad ljudeffektnivå

121 dB(A)
  1. Vikten gäller endast för standardbärare. Eventuella avvikelser måste godkännas i samråd med Epiroc och/eller bärarens tillverkare före montering. 
  2. Tillbehör med standardarbetsverktyg och medelstor adapterplatta. 
  3. SS-EN ISO 3744 i enlighet med direktiv 2000/14/EG

Fullständig information om måtten finns tillgänglig i säkerhets- och driftsinstruktionerna

Mer information

Hydraulhammare MB 1500 för medelstora grävmaskiner

Hydraulhammare med HATCON

MB 1500 DP hydraulhammare

MB 1500 DP med dammskydd

Allt du behöver veta om hydraulhammaren MB 1500