Tekniska specifikationer

Bärare, viktklass

17 t - 29 t

Servicevikt

1 500 kg

Arbetsverktygets diameter

135 mm

Verktygets arbetslängd

630 mm

Hydraulisk ineffekt, max.

46 kW

Oljeflöde

120 l/min - 155 l/min

Arbetstryck

160 bar - 180 bar

Slagfrekvens

330 blows/min - 680 blows/min

Garanterad ljudeffektnivå

121 dB(A)

  1. Vikten gäller endast för standardbärare. Eventuella avvikelser måste godkännas i samråd med Epiroc och/eller bärarens tillverkare före montering. 
  2. Tillbehör med standardarbetsverktyg och medelstor adapterplatta. 
  3. SS-EN ISO 3744 i enlighet med direktiv 2000/14/EG

Fullständig information om måtten finns tillgänglig i säkerhets- och driftsinstruktionerna


Allt du behöver veta om MB 1500

Exempel på tillämpningar