Tekniska specifikationer

Bärare, viktklass

19 t - 32 t

Servicevikt

1 650 kg

Arbetsverktygets diameter

140 mm

Verktygets arbetslängd

650 mm

Hydraulisk ineffekt, max.

51 kW

Oljeflöde

130 l/min - 170 l/min

Arbetstryck

160 bar - 180 bar

Slagfrekvens

320 blows/min - 640 blows/min

Garanterad ljudeffektnivå

121 dB(A)

  1. Vikten gäller endast för standardbärare. Eventuella avvikelser måste godkännas i samråd med Epiroc och/eller bärarens tillverkare före montering. 
  2. Tillbehör med standardarbetsverktyg och medelstor adapterplatta. 
  3. SS-EN ISO 3744 i enlighet med direktiv 2000/14/EG

Fullständig information om måtten finns tillgänglig i säkerhets- och driftsinstruktionerna


Allt du behöver veta om MB 1650

Exempel på tillämpningar