Tekniska specifikationer

Servicevikt

750 kg

Oljeflöde

80 l/min - 120 l/min

Arbetstryck

140 bar - 170 bar

Slagfrekvens

370 blows/min - 840 blows/min

Arbetsverktygets diameter

100 mm

Verktygets arbetslängd

550 mm

Bärare, viktklass

10 t - 17 t

Hydraulisk ineffekt, max.

34 kW

Garanterad ljudeffektnivå

117 LwAdB(A)


  1. Vikten gäller endast för standardbärare. Eventuella avvikelser måste godkännas i samråd med Epiroc och/eller bärarens tillverkare före tillkoppling. 
  2. Tillbehör med standardarbetsverktyg och medelstor adapterplatta. 
  3. SS-EN ISO 3744 i enlighet med direktiv 2000/14/EG

Fullständig information om måtten finns tillgänglig i säkerhets- och driftsinstruktionerna