Tekniska specifikationer

Bärare, viktklass

10 t - 17 t

Servicevikt

750 kg

Arbetsverktygets diameter

100 mm

Verktygets arbetslängd

550 mm

Hydraulisk ineffekt, max.

34 kW

Oljeflöde

80 l/min - 120 l/min

Arbetstryck

140 bar - 170 bar

Slagfrekvens

370 blows/min - 840 blows/min

Garanterad ljudeffektnivå

117 dB(A)

  1. Vikten gäller endast för standardbärare. Eventuella avvikelser måste godkännas i samråd med Epiroc och/eller bärarens tillverkare före montering. 
  2. Tillbehör med standardarbetsverktyg och medelstor adapterplatta. 
  3. SS-EN ISO 3744 i enlighet med direktiv 2000/14/EG

Fullständig information om måtten finns tillgänglig i säkerhets- och driftsinstruktionerna