Tekniska specifikationer

Bärarvikt, stickmonterad

38 t - 60 t

Bärarvikt, bommonterad

25 t - 55 t

Servicevikt

4 480 kg

Skärkraft, käftspets

168 t

Oljeflöde

450 l/min

Arbetstryck

350 bar

Stängningscykel

2,9 Seconds

Öppningscykel

3,6 Seconds
Rotation
Dimension
Rotationsversion

  1. Vikten gäller endast för standardbärare. Eventuella avvikelser måste godkännas i samråd med Epiroc och/eller bärarens tillverkare före montering.

  2. Tillbehör med medelstor adapterplatta.

  3. Avtappningsledning krävs