Tekniska specifikationer

Bärarvikt, stickmonterad

50 t - 75 t

Bärarvikt, bommonterad

30 t - 55 t

Servicevikt

6 460 kg

Skärkraft, käftspets

201 t

Oljeflöde

450 l/min

Arbetstryck

350 bar

Stängningscykel

3,5 Seconds

Öppningscykel

5,3 Seconds
Rotation
Dimension
Rotationsversion

  1. Vikten gäller endast för standardbärare. Eventuella avvikelser måste godkännas i samråd med Epiroc och/eller bärarens tillverkare före montering.

  2. Tillbehör med medelstor adapterplatta.

  3. Avtappningsledning krävs