Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

The Epiroc SC 6200 steel cutter
Tekniska specifikationer

Bärarvikt, stickmonterad

50 t - 75 t

Bärarvikt, bommonterad

30 t - 55 t

Servicevikt

6 460 kg

Skärkraft, käftspets

201 t

Oljeflöde

450 l/min

Arbetstryck

350 bar

Stängningscykel

3,5 Seconds

Öppningscykel

5,3 Seconds
Rotation
Dimension
Rotationsversion

  1. Vikten gäller endast för standardbärare. Eventuella avvikelser måste godkännas i samråd med Epiroc och/eller bärarens tillverkare före montering.

  2. Tillbehör med medelstor adapterplatta.

  3. Avtappningsledning krävs