Tekniska specifikationer

Bärarvikt, stickmonterad

65 t - 110 t

Bärarvikt, bommonterad

45 t - 65 t

Servicevikt

8 310 kg

Skärkraft, käftspets

242 t

Oljeflöde

750 l/min

Arbetstryck

350 bar

Stängningscykel

3,2 Seconds

Öppningscykel

4,9 Seconds
Rotation
Dimension
Rotationsversion

  1. Vikten gäller endast för standardbärare. Eventuella avvikelser måste godkännas i samråd med Epiroc och/eller bärarens tillverkare före tillkoppling.

  2. Tillbehör med medelstor adapterplatta.

  3. Avtappningsledning krävs