Maximal produktivitet vid låga takhöjder

Scooptram ST7LP med låg profil är en 6,8 tons underjordslastare som byggts för låga takhöjder. Operatörerna kan prestera bättre i den bekväma och säkra hytten, vars standardutrustning inkluderar automatiska framåt- och bakåtriktade kameror. För att bibehålla lastarens starka driftförmåga, ger riggstyrsystemet tydlig diagnostik och prestandadata. Servicepunkterna är lättåtkomliga och gör det dagliga underhållet snabbt, säkert och effektivt. Du kan lita på Scooptram ST7LP för att producera fler ton per timme i gruvor med låg profil.

Hämta