Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Mobile Miner 40V Epiroc freecut rendering

Enklare planering med kontinuerlig gruvdrift

Den mobila gruvarbetaren 40V används normalt i små till medelstora tunnlar och igensättningsbrytning, när du behöver en tunnel runt 4,0 x 4,0 m i storlek. V står för att skärhuvudet placeras vertikalt. Kapaciteten för den mobila gruvarbetaren 40V är 10–15 m/dag beroende på bergtyp.

Nedladdningar

Mobile Miner 40V 3D render with white background, front/left side view