Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Close
Hose workshop

Minska stilleståndstiden och öka produktiviteten

Epirocs slangverkstad är konstruerad för att göra det möjigt att reagera omedelbart och förhindra att produktiviteten äventyras. Den är utrustad med all nödvändig utrustning för att hela slangar ska kunna bytas ut så snabbt och enkelt som möjligt.

Nedladdningar

Hose workshop
Invändigt isolerad och försedd med en halksäker aluminiumgolvplatta.
Fullt utrustad för säker och professionell slangmontering.
Bärbar för enkel och kostnadseffektiv transport.