Produktbeskrivning

  • Rotationsmotor manövrerad med spärraxel med åtta spärrhakar (fyra för varje riktning) att aktivera eller inaktivera
  • Konverteras enkelt från vattenspolning till spolluft
  • Slangarna kan placeras på valfri sida som skydd mot oavsiktligt missbruk

BBC 120F