Produktbeskrivning

  • Bergborrmaskin med hög frekvens för förbättrade prestanda i små borrhål 
  • Beprövad konstruktion
  • HEX 22- och HEX 25-alternativ för borrstål

COP 1022