Produktbeskrivning

Det effektiva dubbeldämpsystemet gör att COP 2550UX+ kan använda ännu högre slageffekt utan att kompromissa med borrstålets livslängd. Valet av två lägen för slaglängd ger bästa kolvfrekvens och borrsjunkning som passar specifika bergförhållanden. 


  • Slagkolvens konstruktion är avpassad till borrstålets storlek, vilket minimerar slitaget 
  • Effektivt, hydrauliskt dubbeldämpsystem med en flytande adapter resulterar i hög produktivitet och god borrstålsekonomi 
  • Kraftfull, steglöst ställbar och reversibel rotationsmotor ger högt vridmoment och utmärkt hastighetsreglering

COP 2550UX+