Produktbeskrivning

  • Effektivt, hydrauliskt dubbeldämpsystem med en flytande adapter resulterar i hög produktivitet och god borrstålsekonomi 
  • Högfrekvenstekniken ger hög borrsjunkning utan att påfrestningen på borrstålet ökar 
  • Dubbeltätad spolkammare ger färre stillestånd genom minskad risk för vatteninträngning

COP 3038