Produktbeskrivning

  • Hög uteffekt tack vare väl beprövad högfrekvensteknik 
  • Avancerad teknik som innebär att kolven slår snabbare på borrstålet istället för hårdare 
  • Hög borrsjunkning utan att påfrestningen på borrstålet ökar leder till längre livslängd för borrstålet